Technisch resultaat DSW nipt positief in 2019

Topman Chris Oomen verlaat DSW 'onder druk'

Het technisch verzekeringsresultaat van zorgverzekeraar DSW daalde vorig jaar flink van 11,1 mln naar 1,3 mln euro.

Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van DSW over 2019. Er was weliswaar een behoorlijke stijging van de premie-inkomsten (+80 mln) en van de bijdrage van het Zorginstituut (+100 mln), maar de schades stegen nog harder. Volgens DSW is dit vooral het gevolg van hogere schadelasten dan verwacht uit het jaar 2018 voor medisch specialistische zorg en GGZ-zorg.

Daarnaast daalde de solvabiliteit van de zorgverzekeraar naar bijna 129%. DSW zit daarmee nog wel in de eigen gewenste bandbreedte van 120-130%, maar nipt boven de eigen streefsolvabiliteit van 127%. De ruimte om reserves uit te keren in de vorm van een lage(re) premie is daarmee wel opgesoupeerd. Na het vertrek van Chris Oomen heeft de nieuwe directie dan ook een ander premiebeleid ingezet.

Ondanks de premieverhoging bleef het aantal klanten maar toenemen, waardoor de verzekeraar de vermogenspositie zag verslechteren. Verder neemt de uitbraak van het corona-virus (en de gevolgen daarvan voor de zorgkosten) een hap uit het eigen vermogen, stelt DSW. In het jaarverslag wordt niet gezegd of de solvabiliteit onder de eigen kritische grens van 120% is gekomen, en of er intern herstelmaatregelen moeten volgen.

GEEN REACTIES