Sociaal Verhaal: voormalig directeur Yarden pleegde meineed

Sociaal Verhaal: voormalig directeur Yarden pleegde meineed
© Pixabay

De strijd over de en-bloc versoberingsmaatregelen die uitvaartverzekeraar Yarden in 2019 doorvoerde, is nog niet ten einde. Vooruitlopend op een bodemprocedure heeft de vereniging Sociaal Verhaal, die 19 polishouders bijstaat, onlangs aangifte gedaan van meineed tegen de voormalig stille curator namens DNB en directeur van uitvaartverzekeraar Yarden.

Yarden heeft in 2019 de voorwaarden van een kleine 400.000 naturapolishouders versoberd door gebruikmaking van de en-bloc clausule. Verzekerden zouden voortaan moeten bijbetalen voor de kosten van hun uitvaart. Als reden voerde Yarden de slechte eigen financiële positie op en de sterk gestegen uitvaartkosten. Het voortbestaan van Yarden is inmiddels veiliggesteld door de overname door DeLA, dat overigens garandeert dat er de komende tien jaar nog geen sprake zal zijn van verplicht bijbetalen. Maar de juridische strijd over de maatregel duurt voort.

Getuigenverhoor
Vooruitlopend op een bodemprocedure verzocht vereniging Sociaal Verhaal de rechtbank Lelystad namens de 19 pakketpolishouders om de door DNB aangestelde stille curator, een aantal directeuren en de accountant van Yarden onder ede te horen in een voorlopig getuigenverhoor. Naar aanleiding van het proces-verbaal van het verhoor van de stille curator van DNB doet vereniging Sociaal Verhaal aangifte van meineed.

Een bestuurder van Sociaal Verhaal, die liever niet met name genoemd wil worden, verklaart dat de stille curator tijdens het verhoor meermaals heeft gelogen. Hij zou haar ervan hebben beschuldigd dat ze zelf bij Yarden wilde gaan werken. De bestuurder ontkent dit – ze voert immers strijd tegen Yarden – en zegt dat de curator zich juist zelf voor het karretje van de verzekeraar heeft laten spannen. De dag nadat hij zijn functie bij DNB neerlegde, werd hij directeur verzekeringen bij Yarden. Ook zegt de bestuurder dat de curator ten onrechte verklaarde in een telefoongesprek met haar niet over de en-bloc versoberingen gesproken te hebben. De bestuurder, die het gesprek zegt te hebben opgenomen, zegt dat dit wel degelijk het geval was. “Hij probeert mij te corrumperen.”

De bodemprocedure namens de verzekerden start later dit jaar. Sociaal Verhaal waarschuwt echter dat door de korte verjaringstermijnen in het verzekeringsrecht het onzeker of ook de honderdduizenden pakketpolishouders die nog geen actie hebben ondernomen zich op een uitspraak in deze procedure kunnen beroepen.

GEEN REACTIES