Haperend stroomnet: huiseigenaar met zonnepanelen loopt opbrengsten mis

Haperend stroomnet: huiseigenaar met zonnepanelen loopt opbrengsten mis
© Photo Mix, Pixabay

Huiseigenaren met zonnepanelen op het dak zijn de dupe van steeds vaker voorkomende problemen aan het elektriciteitsnet. Juist tijdens piekmomenten, zoals op zomerse dagen, schakelen de zonnepaneelsystemen regelmatig uit vanwege te hoge druk op het net.
Voor verzekeraars geen taak.
Daardoor moeten de eigenaren alsnog netstroom inkopen. Vereniging Eigen Huis zegt geregeld berichten van leden te ontvangen dat zij opbrengsten mislopen, hun eigen opgewekte stroom niet kunnen gebruiken en extra kosten maken.

Mede doordat er steeds meer huizen komen met zonnepanelen, wordt de druk op het laagspanningsnet – waar woningen op zijn aangesloten – steeds hoger. Wanneer de druk te hoog is, schakelen de zonnepaneelsystemen tijdelijk uit.  “Een vreemde gewaarwording. Veel huiseigenaren zijn bereid een stap te nemen in de energietransitie door te investeren in zonnepanelen. Maar onder andere door problemen rondom het laagspanningsnet, levert deze investering hen minder op. Zij hebben tijdelijk geen opbrengst, maar wel gedwongen kosten”, zegt Maud Weide, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis.

Exponentieel
Staatssecretaris van Economische Zaken, Klimaat en Energie Dilan Yeşilgöz-Zegerius bevestigt in antwoord op Kamervragen dat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen overbelast raakt. Dat raakt ook steeds vaker de transportcapaciteit van elektriciteit. Behalve woningen worden ook bedrijven die extra transportcapaciteit nodig hebben, erdoor geraakt. Doordat netbeheerders de oorzaken van de spanningsproblemen niet allemaal op gelijke wijze administreren, heeft de staatssecretaris op dit moment geen zicht op de exacte omvang ervan. Maar ze verwacht dat het aantal spanningsproblemen verder zal oplopen als gevolg van verdere groei van zonnepanelen in woonwijken. “Het aantal zonnepanelen in Nederland is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Dit ondersteunt de energietransitie, maar zorgt wel voor additionele belasting van het elektriciteitsnet.”

Toch aan het gas
Ondanks alle inspanningen van netbeheerders om de problemen op te lossen acht ze het denkbaar dat er voor duurzame nieuwbouwwijken straks onvoldoende capaciteit beschikbaar is. De staatssecretaris sluit zelfs niet uit dat een gemeente in zo’n geval toch kiest voor een gasaansluiting.

In het ongewisse gelaten
Vereniging Eigen Huis constateert dat zonnepaneeleigenaren die met deze problemen aankloppen bij hun netbeheerder van het kastje naar de muur worden gestuurd en in het ongewisse worden gelaten over de oplossing. Maud Weide: “Zonnepaneeleigenaren moeten duidelijkheid krijgen van de netbeheerder binnen welke redelijke termijn de problemen worden opgelost. Ook moet transparant zijn voor huiseigenaren in welke gebieden zich deze problemen op het elektriciteitsnet voordoen.” Netbeheer Nederland is bezig een risicokaart samen te stellen voor grootgebruikers, zoals de industrie. VEH vindt dat die er ook moet komen voor huiseigenaren. De Vereniging raadt mensen die nadenken over het nemen van zonnepanelen aan om eerst contact op te nemen met de netbeheerder.

GEEN REACTIES