Groep verzekerden start kort geding tegen Yarden

Groep verzekerden start kort geding tegen Yarden

Een aantal houders van een pakketpolis bij Yarden is afgelopen vrijdag een kort geding gestart tegen de verzekeraar, om de wijzigingen op hun verzekering ongedaan te laten maken. Vereniging Sociaal Verhaal, een vrijwilligersorganisatie, heeft advocaten voor hen ingeschakeld om een dagvaarding uit te brengen.

Wegens kostenstijgingen en dalende rente kan de verzekeraar haar verplichtingen ten aanzien van houders van oude naturapolissen niet meer nakomen. Daarom heeft Yarden per 1 januari bij 390.000 polishouders de waarde van het uitvaartpakket gemaximeerd. Prijsstijgingen van een uitvaart moet de verzekerde nu zelf bijbetalen.

En-bloc-clausule
De verzekeraar zegt dat zij de polissen mag aanpassen op grond van de en-bloc-clausule, die de verzekeraar het recht geeft om in één keer een hele groep polissen aan te passen. De verzekerden betwisten dat de clausule van toepassing is. Deze zou volgens het Europese en Nederlandse consumentenrecht niet zijn toegestaan. Daarnaast vinden zij dat een beroep op de clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is omdat zij deze nooit zouden hebben geaccepteerd wanneer Yarden daarop bij het sluiten van de verzekering zou hebben gewezen. Verder zou Yarden onvoldoende kunnen uitleggen waarom de wijziging door financiële problemen is ingegeven. Begin dit jaar heeft de Consumentenbond Yarden al gesommeerd de versobering van de pakketverzekering terug te draaien.

Volgens Sociaal Verhaal mogen nabestaanden voortaan een pakket van €3.200 samenstellen en moeten zij de rest aan Yarden bijbetalen. Mandy Lubach, bestuurslid van de vereniging Sociaal Verhaal, vertelt dat vooral oudere verzekerden met een laag inkomen zich op dit moment grote zorgen maken. “Er zitten veel schrijnende gevallen tussen van mensen van tachtig of negentig die bang zijn dat zij hun nabestaanden met een groot probleem opzadelen.”

Bron: Sociaal Verhaal

GEEN REACTIES