Reactie Adfiz, VNO-NCW en Verenigd Zorgcollectief: verbied ‘bushaltecollectiviteiten’

© Pixabay

Op de valreep hebben brancheverenigingen Adfiz, VNO-NCW, AWVN en het Verenigd Zorgcollectief gezamenlijk gereageerd op de consultatie over de afschaffing van de collectiviteitskorting.

De kern van deze reactie is dat zij collectiviteiten als wezenlijk onderdeel zijn van het vitaliteitsbeleid bij werkgevers en dat daarmee op termijn bespaard zou kunnen worden op zorgkosten. Dit wordt gedaan met onder meer preventie en leefstijlprogramma’s. De collectiviteitskorting is een belangrijk onderdeel in dit geheel omdat deze korting werknemers stimuleert om zich aan te sluiten bij een werkgeverscollectief, aldus de partijen. ‘Er zijn aanwijzingen dat de (eerdere) verlaging van de maximale korting van 10% naar 5% al tot gevolg heeft dat minder werkenden deelnemen.’

De partijen keren zich tegen het afschaffen van de korting ‘zolang er geen redelijk alternatief is om het huidige beleid van werkgevers voort te zetten’. Een alternatief zou kunnen zijn om collectiviteiten (en de korting) alleen toe te staan voor zover ze verbonden zijn aan werkgevers/branches, zzp-organisaties en patiëntenverenigingen. Voorwaarde is dan wel dat daar contractueel vastgelegde inhoudelijke afspraken worden gemaakt die bijdragen aan vitaliteit en gezondheid. Zo wordt volgens de reactie de weg afgesloten voor ‘bushaltecollectiviteiten, die alleen korting bedingen zonder maatschappelijk toegevoegde waarde.’

Heel interessant is dat de partijen, weliswaar impliciet, toegeven dat er bij de collectiviteitskorting sprake is van kruisbestuiving. Met andere woorden: verzekerden die niet deelnemen aan collectiviteiten betalen via een premieopslag mee aan de korting voor collectief verzekerden. Tot nu toe werd dit verwijt vanuit het Ministerie van VWS door zorgverzekeraars altijd weggewuifd. In de consultatiereactie spreken de partijen nu van een ‘kleine concessie aan de solidariteit’. Ze vinden de concessie echter gerechtvaardigd omdat het gevolg van het collectiviteitenbeleid (inclusief korting) zou zijn dat de totale zorgkosten omlaag gaan. Daarmee zouden dan ook verzekerden die niet zijn aangesloten bij een collectief meeprofiteren omdat de algehele zorgpremie omlaag zou gaan.

Verder vinden de werkgevers dat de ontvangen korting min of meer verwaarloosbaar is in het licht van wat werkgevers per werknemer afdragen aan zorgpremie. Dit zou in veel gevallen gaan om 1,5% tot 2,5% gaan van de totale afdracht van een werkgever. Tot slot zeggen de partijen, in tegenstelling tot het Ministerie, wel tevreden te zijn met de bereikte resultaten van de collectiviteiten op het vlak van kostenbesparing.

GEEN REACTIES