Klachten over woekerpolissen blijven binnenstromen bij Kifid

Klachten over woekerpolissen blijven binnenstromen bij Kifid
© Stichting DIN Plan dupe

Het Kifid blijft de komende jaren nog bezig met de behandeling van klachten over woekerpolissen. In 2020 heeft het klachteninstituut 142 klachten afgerond. Hoewel het probleem al jaren speelt, kwamen er vorig jaar toch weer 88 nieuwe klachten bij. Dat leidde tot een totaal van 582 van deze klachten die in behandeling zijn. Het Kifid kiest voor een clustergewijze aanpak om door de rijstebrijberg heen te komen.

Bijna de helft van de 142 behandelde klachten is opgelost door bemiddeling. Dit tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar, meldt het Kifid in een persbericht. In enkele zaken zijn partijen er samen uitgekomen. In 72 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan.

Gefaseerd
Het Kifid pakt de klachten gefaseerd en clustergewijs aan. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Het Kifid pakt cluster voor cluster de klachten op voor behandeling. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld. Clusters van klachten waar een oplossing met inzet van bemiddeling mogelijk lijkt, krijgen voorrang. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters waarin de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij volgt de Geschillencommissie zoveel mogelijk de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Clusters afgerond
Inmiddels zijn de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van SRLev, waaronder Reaal, en klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen afgerond. De clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, De Goudse en de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. zijn grotendeels afgerond. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met enkele tientallen klachten aan de slag. Zodra een nieuw cluster van klachten wordt opgepakt voor behandeling, ontvangen de betrokken consumenten en financiële dienstverleners hierover informatie. Van de consumenten en financiële dienstverleners die in een cluster vallen dat nog niet aan de beurt is, vraagt Kifid geduld en begrip.

DIN Plan-klachten
Op dit moment loopt het cluster klachten over de Din Plan-beleggingsverzekering van Allianz. De Commissie van Beroep heeft inmiddels uitspraak gedaan in drie van de in totaal 195 klachten. Bij deze drie is er geen grond voor een schadevergoeding. De Geschillencommissie zal bij de beoordeling van de aangehouden klachten de lijn van de Commissie van Beroep volgen.

Veel betrokken consumenten (182) hebben zich verenigd in de Stichting DIN Plan Dupe. Eind maart vindt een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de verzekeraar, de Stichting en de voorzitter van de Geschillencommissie. Tot die tijd kan Kifid deze klachten dus nog niet verder behandelen.

GEEN REACTIES