Vanaf 2023 geen collectiviteitskorting meer voor zorgverzekering

copyright Pixabay

Minister Tamara van Ark (VWS) wil af van de premiekorting op de basisverzekering die zorgcollectiviteiten geven aan polishouders.

Dat zegt Van Ark in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer. De korting zal naar alle waarschijnlijkheid per 2023 verdwijnen. ‘Omdat afschaffing een wetgevingstraject vergt, zal de collectiviteitskorting niet per 1 januari 2021 afgeschaft kunnen worden. Aangezien 2021 een verkiezingsjaar is, afschaffing met ingang van een nieuw polisjaar ingevoerd moet worden en zorgverzekeraars, werkgevers en belangenorganisaties daar de nodige voorbereidingen voor dienen te treffen, koers ik op afronding van het wetgevingstraject uiterlijk vóór de zomer van 2022 zodat het daaropvolgende jaar geen collectiviteitskorting meer geboden kan worden’, zo schrijft de Minister in de brief aan het parlement.

Als reden geeft Van Ark dat de korting een ‘sigaar uit eigen doos is’. De collectiviteitskorting wordt namelijk niet gefinancierd uit besparing op de zorgkosten maar via een opslag die de verzekeraar op een premie vraagt. De Minister vindt dit kruissubsidiering: ‘Individueel verzekerden betalen via de premieopslag mee aan de collectiviteitskorting van collectief verzekerden. Ook betalen verzekerden met een relatief lage collectiviteitskorting mee aan hoge collectiviteitskortingen. Concreet betekent dit dat verzekerden die verzekerd zijn via een patiëntencollectiviteit of gemeentepolis meebetalen aan de hoge collectiviteitskortingen voor studenten en werknemers.’ Van Ark noemt dit ongewenst.

Van Ark’s voorganger Bruno Bruins had de collectiviteitskorting al langer op de korrel. Hij verlaagde de maximale korting al van 10% naar 5% en gaf de zorgverzekeraars nog een laatste kans om het nut van collectiviteiten aan te tonen. Zorgverzekeraars verlegden vervolgens de focus van kostenbesparing door zorginkoop naar kostenbesparing door verzuimpreventie. Uit recent onderzoek, in opdracht van VWS, bleek echter dat het kosteneffect daarvan zeer twijfelachtig is. Voor Van Ark was daarmee de maat vol.

Overigens mogen zorgcollectiviteiten wel blijven bestaan en mogen zorgverzekeraars binnen deze context wel korting blijven geven op aanvullende verzekeringen. Verder moet, gezien de ingangsdatum van Van Ark’s plan van begin 2023, rekening worden gehouden met een krachtige tegenlobby vanuit de zorgverzekeraars en werkgevers. Ook Adfiz sloot zich bij deze lobby aan.

GEEN REACTIES