Zorgcollectieven zorgen niet voor aantoonbare lagere zorgkosten

copyright Pixabay

Bij geen enkel zorgverzekeringsollectief is concreet aangetoond dat er sprake is van lagere ziektekosten. Dat blijkt uit de zorgmonitor die vorige week is gepubliceerd door het ministerie van VWS.

Zorgverzekeraars bleken niet in staat om op basis van evaluaties van de afgelopen jaren informatie aan te leveren waaruit concreet zou blijken dat afspraken binnen zorgcollectiviteiten zouden leiden tot lagere zorgkosten in het Zvw-domein en ook niet in aanpalende domeinen. Wel is er sprake van ‘aannemelijke’, ‘mogelijke’ en ‘theoretische’ effecten van collectieve zorgverzekeringen op de ziektekosten.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Equalis en behelst 160 collectiviteiten. Bij 11% daarvan is sprake van een ‘aannemelijk’ effect op Zvw-kosten en bij 9% op aanpalende gebieden. Dit zijn vooral de grotere collectieven, onder meer bij werkgevers met meer dan 2.500 werknemers, en ook alleen collectieven van de grote zorgverzekeraars. Er worden in dit verband afspraken gemaakt over programma’s voor vitaliteit, bewegen en bijvoorbeeld stoppen met roken.

Bij een kwart van de collectiviteiten is een ‘mogelijk’ effect op de Zvw-kosten, en bij bijna 30% op aanpalende zorggebieden. Hier komen ook kleinere verzekeraars in beeld. Bij deze ‘effect-categorie’ behelzen de afspraken onder meer dekking voor sportmaterialen en slaapcursussen. Bij 39% van de collectiviteiten is er een ‘theoretisch’ effect op Zvw-kosten en bij 44% op de kosten van aanpalende zorgdomeinen. Hier is sprake van een gelijke verdeling over grote, middelgrote en kleine collectieven. De afspraken hebben betrekking op leefstijlprogramma’s en het vergoeden van de contributie van sportverenigingen. Bij een kwart van de collectiviteiten is er geen enkel effect op de zorgkosten, dus ook niet theoretisch. Opvallend is dat de meeste van deze collectieven van de kleinere verzekeraars zijn.

Heel interessant en ook enigszins onthutsend is het feit dat de hoogte van de collectiviteitskorting grotendeels omgekeerd correleert met de geboekte resultaten voor wat betreft lagere ziektekosten. In het kort: hoe hoger de korting, des te twijfelachtiger de besparingen. Dat roept vragen op over de legitimiteit van het instrument van de collectiviteitskorting. In het rapport veronderstelt bureau Equalis dat de korting via ‘kruisbestuiving’ deels wordt opgebracht door verzekerden die niet bij een collectief zijn aangesloten. In een reactie noemt intermediairsvereniging Adfiz deze conclusie ‘discutabel’. Adfiz stelt dat ‘van veel zorginhoudelijke afspraken bewezen is dat ze een positief effect hebben, maar dat het nog niet mogelijk blijkt hier een concrete besparing aan te hangen’. De markt moet volgens de branchevereniging daarom een langere periode worden gegund om de financiële baten van de bewezen positieve effecten aannemelijk te maken. Het is daarom onverstandig om de collectiviteitskorting snel helemaal af te schaffen, vindt Adfiz. Overigens blijft de maximale korting van 5% komend jaar nog van kracht. Later dit jaar wordt een langetermijnbesluit verwacht ten aanzien van de korting.

Dat Adfiz zich in de discussie over de zorgcollectiviteiten mengt, is niet verwonderlijk. Het is een belangrijke markt voor het verzekeringsintermediair. Bij 61% van de collectiviteiten vindt bemiddeling plaats door een assurantietussenpersoon, tegenover 58% een paar jaar geleden. Bij werkgeverscollectiviteiten is het merendeel van de verzekerden niet via een tussenpersoon verzekerd (43% met versus 57% zonder), terwijl het intermediair wél de meeste collectiviteiten sluit (58% met versus 42% zonder). Zorgverzekeraars geven aan dat het voor hen niet mogelijk is om alle kleine (MKB) collectiviteiten zelf af te handelen. Zij richten zich meer op de grotere collectiviteiten. Assurantietussenpersonen spelen vaker een rol bij de kleinere collectiviteiten, aldus het Equalis-rapport.

Lees ook eerder publicaties op Findinet over dit onderwerp:

Pricewise: collectieve zorgverzekering relatief duur

Collectiviteitskorting omlaag, zorgpremie omhoog?

Zorgverzekeraars zeer actief met diensten verzuimpreventie

 

GEEN REACTIES