Premies overlijdensrisicoverzekeringen dalen nog altijd

Premies overlijdensrisicoverzekeringen dalen nog altijd
© Pixabay

De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering is in 2020 met 5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 bedroeg de daling nog 4%. Dit meldt MoneyView in het Special Item ORV’s. Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdens-risicoverzekering met een gelijkblijvende dekking gedaald met ruim 60%. Als alleen naar de laatste 10 jaar wordt gekeken, gaat het om een daling van 40%.

Aanbieders gestopt
Dat de markt voor levensverzekeringen minder lucratief wordt, blijkt ook uit het feit dat in 2020 vier aanbieders zich hebben teruggetrokken. Aegon, Brand New Day, Florius en Woonfonds stopten met het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen. Er zijn geen nieuwe aanbieders bijgekomen in 2020. Wel is het aantal producten op de markt iets toegenomen, omdat Achmea met de labels Centraal Beheer, FBTO en Interpolis een variant met een vaste premie heeft toegevoegd aan het assortiment. Zij kenden al een variant met een variabele (éénmaandelijkse) premie.

Daarnaast heeft TAF in 2020 het assortiment uitgebreid door twee nieuwe risicodragers toe te voegen. In juli hebben zij met de Engelse verzekeraar Chubb Life twee producten (Personal en Special Overlijdensrisicoverzekering) toegevoegd. Tot slot introduceerde TAF in december ook nog een Personal en Special Overlijdensrisicoverzekering met BNP Paribas Cardif als risicodrager. BNP Paribas Cardif was tot 2016 zelf actief als aanbieder van overlijdensrisicoverzekeringen op de Nederlandse markt. Na een aantal jaren afwezigheid zijn zij dus weer terug als één van de vijf risicodragers in het TAF-assortiment.

Afname jonge verzekerden
In de klantprofielen zijn enige verschuivingen te zien. Bij verzekeringen op één leven is een geringe afname te zien bij de groep verzekerden tot 30 jaar. Ook al is de verplichting om bij hypotheken met NHG een overlijdensrisicoverzekering te sluiten komen te vervallen in 2018, veel adviseurs adviseren deze steeds. De afname van het aantal jongere verzekerden zou het gevolg kunnen zijn van de gestegen huizenprijzen, waardoor het voor starters steeds lastiger wordt om een eerste woning te kunnen kopen. Opvallend is ook de toename bij de groep verzekerden ouder dan 51 jaar en dan met name bij de 60-plussers. Bij hen is het percentage verdubbeld ten opzichte van 2017.

Hogere bedragen
Bij de verzekerde kapitalen zijn de verschuivingen ten opzichte van 2017 groot. Anno 2020 worden overlijdensrisicoverzekeringen gesloten met aanzienlijk hogere verzekerde bedragen dan in 2017. De flinke stijging van de huizenprijzen zal hier ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld.

Vooruitkering bij terminale ziektes
Vorig jaar kenden drie aanbieders standaard de mogelijkheid van een vooruitkering in geval van terminale ziektes. Omdat twee van de drie aanbieders meerdere producten kennen, gaat het hier om 19 van de 48 producten die een dergelijke dekking aanbieden. Allianz is in 2020 de eerste ‘traditionele levensverzekeraar’ met een vooruitkering bij terminale ziektes. Tot nu toe werd deze mogelijkheid alleen aangeboden door volmachtbedrijven die op de markt van overlijdensrisicoverzekeringen aanwezig zijn of door aanbieders die ook op de markt van uitvaartverzekeringen actief zijn. Zo biedt TAF deze dekking al jaren aan bij alle Personal en Special Overlijdensrisico-verzekeringen. Doordat TAF recentelijk twee nieuwe risicodragers heeft toegevoegd aan het assortiment, is het aantal producten dat deze mogelijkheid biedt flink toegenomen. De verwachting is dat hier in de loop van 2021 nog minstens één aanbieder bij komt, dus het wordt steeds gebruikelijker om verzekerden die terminaal ziek zijn alvast een vooruitkering toe te kennen.

ProductRating
Zoals elk jaar heeft MoneyView de jaarlijkse MoneyView ProductRating Overlijdensrisicoverzekeringen vastgesteld.

De vijf sterren voor voorwaarden (alle dekkingsvormen) zijn gelijk aan die van vorig jaar en gaan naar:
Hera Life – Scherp en Slim (met afkoopwaarde)
Hera Life – Superscherp (met afkoopwaarde)
Hera Life – Superscherp Hypotheek (met afkoopwaarde)

De vijf sterren voor premiestelling gelijkblijvende dekking gaan naar:
Allianz – Overlijdensrisicoverzekering (vaste + eenjarige premie)
Scildon – Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering
TAF – TAF Personal / Special Overlijdensrisicoverzekering (BNP Paribas Cardif)

De vijf sterren voor premiestelling annuïtair dalende dekking gaan naar:
Scildon – Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering
TAF – TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (BNP Paribas Cardif)
TAF – TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (iptiQ))

GEEN REACTIES