Groepsclaim tegen Triodos bank in de maak

Groepsclaim tegen Triodos bank in de maak

Twee stichtingen van gedupeerde certificaathouders van Triodos gaan samen verder: de stichting ‘Red Triodos’ roept haar achterban op zich aan te sluiten bij de stichting ‘Triodos Tragedie’. Deze laatste bereidt een groepsclaim tegen de bank voor.

Er is geen sprake van een fusie tussen de twee stichtingen en er komt ook geen bestuurlijke integratie. Red Triodos heft zichzelf op. Ook voor financieel onderzoeker Pieter Lakeman, die eerder als adviseur fungeerde bij deze stichting, is bij Triodos Tragedie “geen rol weggelegd”, aldus een persbericht. Lakeman was een procedure begonnen tegen vier oud-bestuurders van de bank. Deze actie wordt niet voortgezet.

Aandelen zonder stemrecht

Triodos gaf sinds de oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit. Beleggers kochten deze rechtstreeks van de bank, tegen de nominale waarde. Ook verkopen kon alleen via de bank. Deze investering werd voorgesteld als veilig. Kopers kregen geen stemrecht. Reden voor deze constructie was de bank te beschermen tegen aandeelhouders die de koers van de bank zouden willen veranderen.

In totaal legden 43.000 beleggers zo 1,2 miljard euro in bij de bank. Het rendement op de belegging was laag, mensen kochten ze om de ideële koers van de bank te steunen. Voordeel was weer wel dat aan deze groene beleggingen een fiscaal voordeel verbonden is.

Kernkapitaal kwam in gevaar

Dit ging jarenlang goed, tot Corona uitbrak. Toen boden veel beleggers hun certificaten ter verkoop aan bij de bank. Daardoor kwam de zogeheten drieprocentsgrens in zicht, en zou het kernkapitaal, de noodzakelijke buffer van de bank, in gevaar komen. Dat was voor de bank reden de inkoop tijdelijk te staken. Beleggers konden van de ene op de andere dag niet meer van hun stukken af.

Dit “tijdelijk staken” duurde, afgezien van een pauze, drie jaar. Sinds juli 2023 is verhandelen weer mogelijk, maar dan via een zogenaamde Multilateral Trading Facility (MTF). Dit is een besloten handelsplatform, een soort minibeurs, waarvoor deelnemers zich moeten registreren. Andere verandering is dat de koers nu wordt bepaald door vraag en aanbod.

Koers gekelderd

Het aantal verhandelde certificaten ligt laag en de koers is dramatisch gekelderd. Vóór de handelsstop waren de certificaten nog 84 euro waard. Bij de opening van het handelsplatform halveerde de koers al en deze bedraagt op dit moment 29 euro.

Geen onderzoek naar wanbeleid

Eerder al is een andere Nederlandse claimstichting naar de rechter gestapt, de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB). Deze stichting wilde dat de rechter keek of de bank verwijtbaar heeft gehandeld. De Ondernemingskamer concludeerde in maart vorig jaar dat de bank al langer op de hoogte was van de risico’s van het interne handelssysteem, namelijk dat bij een groot aanbod van certificaten het systeem zou vastlopen. Maar volgens de Ondernemingskamer was er geen gegronde reden om te twijfelen aan het beleid van de bank. Een onderzoek naar mogelijk wanbeleid werd afgewezen.

De SCTB houdt het nu vooral bij het voeren van een dialoog met de Bank, publiciteit genereren en toetsing bij de instituties (AFM, DNB en Kifid). In het uiterste geval zegt ze opnieuw een gerechtelijke procedure te starten.

Inschrijven voor groepsclaim

Nu stapt dus Triodos Tragedie naar de rechter, met als inzet schadevergoeding voor de gedupeerden. De stichting heeft afgelopen vrijdag de inschrijving voor de groepsclaim geopend. Een kleine 1.400 certificaathouders hadden zich al eerder aangemeld als belangstellende. Zij en andere certificaathouders worden nu opgeroepen zich vóór 15 juni in te schrijven voor een groepsclaim. Overigens lopen er in het buitenland ook honderden zaken tegen Triodos, vooral in Spanje.

GEEN REACTIES