‘Doorstromers zetten woningmarkt in beweging’

Woningmarkt buiten de Randstad ook steeds krapper

Nederland staat voor een massieve opgave om het woningaanbod in balans te brengen met de urgente vraag. Voor versnelling van de woning(bouw)realisatie is een pragmatische aanpak vereist. Die richt zich niet alleen op het versnellen van woningbouw, maar ook op het beter benutten van de bestaande vastgoedvoorraad. Gericht bouwen voor doorstroming helpt daarbij ook de starters op de woningmarkt. Het zijn tenslotte de doorstromers die verhuisbewegingen en daarmee de woningmarkt in beweging zetten. Aldus berichtgeving van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Wat volgens de NVM nog meer nodig is:

Versnelling van woningbouw

Verkort planvormingsprocedures, uniformeer landelijke eisen en stimuleer publiek-private samenwerkingen. NVM-makelaars leveren een praktische bijdrage aan de regionale versnellingstafels door het uitlichten van de urgentie en de lokale vraag met data te onderbouwen.

Betere benutting van de bestaande vastgoedvoorraad

Zet in op splitsing en optopping – laagje erop – van woningcomplexen en transformeer leegstaand en economisch onrendabel vastgoed.

Ontstapelen van regelgeving

De afgelopen jaren is de woningmarkt overspoeld met regelgeving. De effecten van stapeling zijn vaak over het hoofd gezien. Zo verslechterde het investeringsklimaat in rap tempo. Private investeerders zijn essentieel om op korte termijn het aanbod op de woningmarkt te vergroten.

Bron: ANP / NVM

GEEN REACTIES