Permanente Educatie in 2017

© Lindenhaeghe

Twee belangrijke data in 2017
Op 1 januari 2017 eindigt de huidige PE Plus-periode en op 1 april 2017 start de nieuwe. Dit keer alléén PE en geen ‘Plus’. Tussen 1 januari en 1 april: een soort interbellum, bedoeld voor (semi)overheid en opleiders om zich in woord en daad voor te bereiden op de nieuwe examens.

Drie jaar
De eerste, nieuwe PE-periode loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019, twee jaar dus. (Reden: de vorige PE-periode is een jaar ‘uitgelopen’, aldus het CDFD.) Daarna geldt een cyclus van drie jaar. Financieel professionals hebben de vrijheid om binnen deze periode zelf een datum te kiezen waarop ze het PE-examen afleggen.

Nieuwe toetstermen
De PE-commissie van het CDFD, die het College adviseert over ontwikkelingen in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, is alweer druk in de weer met de nieuwe toetstermen. Inmiddels zijn de onderwerpen die vanaf 1 april 2017 in aanmerking komen voor opname in de PE-examens en de initiële Wft-examens geselecteerd.

Denk mee!
De geselecteerde onderwerpen en de naar aanleiding van de ontwikkelingen aan te passen toetstermen, staan vermeld in een consultatiedocument. De PE-commissie nodigt marktpartijen uit om te reageren op de geselecteerde ontwikkelingen 2017. Geef jij graag je mening? Nu kan het!

Reacties op het consultatiedocument kunnen tot en met vrijdag 9 september 2016 worden verzonden aan info@cdfd.nl.

Ministerie van Financiën
Het CDFD zal uiterlijk op 7 november a.s. op basis hiervan een advies uitbrengen aan het Ministerie van Financiën. Het Ministerie van Financiën streeft ernaar om uiterlijk 28 november 2016 te besluiten of, en zo ja in hoeverre, het advies wordt overgenomen.

GEEN REACTIES