Permanent actueel vakbekwaam belangrijk voor adviseurs

Vrijwel alle adviseurs houdt zelfstandig zijn kennis bij d.m.v. nieuwsbrieven, opleidingsinstituten, brancheorganisaties en vakpers. Dat komt naar voren uit de derde enquête over vakbekwaamheid van het AFM.

Vrijwel alle respondenten (97%) geven aan invulling te hebben gegeven aan permanent actueel vakbekwaam. hier wordt verschillend invulling aan gegeven. Zo heeft 80% van de respondenten wekelijks vaktechnisch overleg. 55% heeft een abonnement op nieuwsbrieven of tijdschriften. En 71% heeft een permanent actueel vakbekwaam abonnement bij een opleidingsinstituut.

Uit de enquête blijkt dat 21% van de respondenten zich niet betrokken voelt bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Iets meer dan de helft van de respondenten beschouwt de nieuwe eisen als complex. 83% van de respondenten geeft aan de veranderingen goed te kunnen bijhouden.

Wat betreft de houding ten opzichte van de nieuwe vakbekwaamheidseisen blijkt dat 54% van de respondenten ervaart dat andere financiële ondernemingen negatief staan tegenover de veranderingen in de vakbekwaamheidseisen. 28% van de respondenten is van plan om collega’s te overtuigen van het nut van de nieuwe eisen.

De grootste groep van de 260 respondenten is adviseur/bemiddelaar (235). Daarnaast hebben 11 aanbieders, 9 gevolmachtigd agenten/serviceproviders en 5 personen met een ander beroep gereageerd op de enquête.

(AFM)

GEEN REACTIES