Ook het Verbond pleit voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

Ook het Verbond pleit voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars schaart zich achter het pleidooi van de AFM om actieve transparantie bij schadeverzekeringen in te voeren, zodat de hoogte van de provisiekosten voor alle klanten zichtbaar wordt. Dat zou voor zowel particuliere als zakelijke klanten moeten gelden. Dit meldt het Verbond in zijn reactie op de internetconsultatie van de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

Vorige week pleitte de AFM in haar reactie op de internetconsultatie voor provisietransparantie. Dit tot grote verontwaardiging van brancheorganisaties Adfiz en CFD. Het Verbond denkt hier anders over: “Anno 2017 is het niet houdbaar dat verzekeraars niet transparant zijn over de provisies die zij betalen aan adviseurs. De indruk van het Verbond is dat de provisies voor het overgrote deel ook goed zijn uit te leggen aan klanten, omdat daar herkenbare dienstverlening tegenover staat. Het Verbond heeft dit al in 2013 uitgedragen. Bij de nadere uitwerking van actieve transparantie dient er aandacht te zijn voor implementatie-aspecten zoals de reikwijdte, de termijn (fasering van de invoering) en het gelijk speelveld. Het Verbond denkt met alle stakeholders graag mee over de vormgeving van actieve transparantie.

“Een provisieverbod op schadeverzekeringen ligt, zoals Verbondsvoorzitter David Knibbe in november 2016 al heeft gezegd, niet bij het Verbond op tafel. Het Verbond is het dus met de AFM eens en vindt dat de klant bij schadeverzekeringen actief moet worden geïnformeerd over de hoogte van de provisie in euro’s.”

Uitstel invoering
Verder benadrukt het Verbond in zijn reactie op de consultatie dat de implementatietermijn van de IDD erg krap is. Deze zou op 23 februari 2018 in moeten gaan. “Het late besluitvormingsproces in Brussel met betrekking tot de gedelegeerde bepalingen heeft als gevolg dat de tijd voor de markt om de IDD te implementeren zeer kort is. Inmiddels herkent en erkent het Europees Parlement dat het gaat knellen. Het Europees Parlement bepleit een uitstel van zes maanden. Dit impliceert dat als de Europese Raad en de Europese Commissie akkoord gaan, de inwerkingtredingsdatum kan verschuiven (naar mogelijk oktober 2018). Wij adviseren om hier rekening mee te houden en verzoeken u om marktpartijen zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES