Ook A.S.R. gaat in cassatie

Ook A.S.R. gaat in cassatie

Na de uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de zaak tegen Nationale-Nederlanden, heeft de rechter geoordeeld dat ook Aegon klanten moet compenseren voor woekerpolissen. Aangezien de Nederlandse activiteiten van Aegon zijn overgegaan naar A.S.R. ligt deze zaak nu op haar bordje. Gisteravond kondigde de verzekeraar cassatie aan.

Aegon verkocht in de afgelopen decennia 1,3 miljoen woekerpolissen. Eerder was Aegon al veroordeeld om gedupeerden van het product Koersplan te vergoeden. De uitspraak van deze week in de collectieve procedure van vereniging Woekerpolis.nl betrof compensatie voor Koersplan, en daarnaast ook voor Fundplan en Vermogensplan.

Kosten zonder contractuele basis

Het meest verstrekkend is de uitspraak voor het product Fundplan. Het Hof heeft vastgesteld dat Aegon zonder contractuele basis kosten heeft ingehouden voor zichzelf en de tussenpersoon. Deze kosten moeten aan klanten worden terugbetaald. Tevens was er geen overeenstemming over de hoogte van de overlijdensrisicopremie, afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen.

Misleidende informatie

Ook bij de producten Koersplan en Vermogensplan ging Aegon in de fout. Het Hof concludeert dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie. Bovendien was er geen wilsovereenstemming over de hoogte van de premie, de beleggingskosten en de aan- en verkoopkosten.

In lijn met de eerdere uitspraken over Koersplan oordeelde het Hof daarnaast dat Aegon in diverse brochures die zij verstrekte onjuiste en misleidende eindkapitalen heeft vermeld.

Cassatie

A.S.R. is het “op fundamentele punten oneens” met de uitspraak van het Hof en gaat in cassatie, meldt de verzekeraar in een persbericht. “Klanten van zowel Aegon Nederland als A.S.R. zijn de afgelopen jaren gecompenseerd, kosten zijn aangepast en de transparantie is vergroot. Met diverse stichtingen zijn compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. Kosten en de risicopremies zijn naar een redelijk niveau gebracht en er zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden. Het Hof heeft dit niet meegenomen in zijn oordeel. De uitspraak is ook niet in lijn met eerdere uitspraken die door rechtbanken en gerechtshoven zijn gedaan.”

Materiële impact

Wel realiseert A.S.R. zich dat niet uitgesloten kan worden dat de onderhavige zaken “materiële impact” krijgen. “De uitspraak heeft echter geen consequenties voor de strategie en het beleid van A.S.R. en de samenvoeging van A.S.R. met Aegon Nederland, zoals aangekondigd in oktober 2022.”

Dalende beurskoersen

De rechterlijke uitspraken leiden al enkele dagen tot dalende beurskoersen van Nationale-Nederlanden, Aegon (dat nog voor 30 procent eigenaar is van haar voormalige Nederlandse verzekeringsactiviteiten) en A.S.R.

Bronnen: Woekerpolis.nl, A.S.R.

 

 

GEEN REACTIES