Zorgverzekeraar DSW: roer moet om

Zorgverzekeraar DSW: roer moet om
© jarmoluk, Pixabay

Traditiegetrouw heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor 2024 bekendgemaakt. De basisverzekering gaat straks € 149 per maand kosten (€ 1788 per jaar). Dat is conform het verwachte bedrag dat in de Miljoenennota wordt genoemd. De verzekeraar roept op tot een radicaal andere koers om de zorg betaalbaar te houden.

Het nieuwe maandbedrag voor de basisverzekering van DSW ligt € 11,50 (8,4%) hoger dan voor 2023. Het is voor DSW de grootste stijging sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. De verzekeraar luidt de noodklok en is van mening dat de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt zijn. “Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.”

Oorzaak vooral stijging loonkosten

Belangrijkste oorzaak van de premieverhoging is een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Deze wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten en daarnaast door de toenemende vraag naar zorg.

Geen onttrekking meer aan reserve

Voor de premie voor 2023 kon DSW nog ruim € 2,00 per premiebetaler per maand aan de reserves onttrekken, om de stijging te beperken. Dit gaat in 2024 niet meer lukken met de huidige reservepositie, aldus de zorgverzekeraar.

‘Fundamenteel andere keuzes’

Hoewel er al jaren zorgen zijn over betaalbaarheid van de zorg, heeft de berichtgeving van DSW een nog urgentere toon dan voorheen. “Deze premiestijgingen zijn op lange termijn niet meer houdbaar. Ze zullen leiden tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof”, zegt directeur Aad de Groot. “Uiteindelijk betekent dit dat de zorg voor grotere groepen minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.”

‘DBC-systematiek afschaffen’

Zo stelt de zorgverzekeraar een andere wijze van contracteren voor, door de contracten te laten sluiten door de twee preferente zorgverzekeraars in een regio en de andere zorgverzekeraars deze te laten volgen. Hierdoor zou beter aansluiting kunnen worden gevonden bij de regionale situatie en bij regioplannen.

Ook pleit DSW ervoor om op korte termijn de bekostiging van de zorg niet meer op productie te baseren, maar op het toegankelijk houden van de zorg. Zo kan een groot deel van de DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg worden afgeschaft en vervangen worden door meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging. Voor de spoedeisende hulp is het bijvoorbeeld logischer om die op basis van beschikbaarheid te financieren.

‘Geen reclamekosten meer’

DSW zegt zelf een eerste stap te zetten om te besparen. De verzekeraar gaat de komende overstapperiode geen extra reclame maken om overstappers te lokken. Daarnaast werkt zij naar eigen zeggen al jaren niet samen met vergelijkingssites. “Deze sites hebben het afgelopen jaar van de zorgverzekeraars een vergoeding ontvangen van ongeveer 60 miljoen euro voor overstappende verzekerden. Dit geld kan beter aan zorg besteed worden.

“DSW roept alle andere zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met concurreren op onderdelen die geen meerwaarde voor de zorg bieden en zich te richten op datgene dat echt van belang is: goede en betaalbare zorg die voor iedereen nu en in de toekomst nog beschikbaar is.”

Prinsjesdag

Uiterlijk 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premies voor 2024 hebben bekendgemaakt. Met Prinsjesdag werd al de verwachte gemiddelde jaarpremie voor de basisverzekering bekend: € 1792 ofwel ruim € 149 per maand. Dat is per maand een kleine € 12 hoger dan over 2023. Ook de verwachte zorgkosten per Nederlander gaan omhoog: van € 6.637 naar € 7.145.

Het eigen risico blijft gelijk. De maximale zorgtoeslag, die voor 2023 eenmalig verhoogd werd als compensatie voor de hoge energiekosten, is voor 2024 weer op de normale manier vastgesteld. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens daalt daarmee van € 1.858 naar € 1.523 op jaarbasis; voor meerpersoonshuishoudens van € 3.180 naar € 2.913.

Bron: DSW

 

 

GEEN REACTIES