Opgepast: Onvrijwillig dividend tegen 26,9 % over geleend kapitaal!

Financieel drama dreigt voor ondernemers die veel geld hebben geleend van hun BV.
Bedrijfswinsten leiden tot stijging van het eigen vermogen binnen de onderneming.
Over de bedrijfswinst is maximaal 25% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Is er sprake van eigen vermogen dat ergens op een bank staat, dan wordt doorgaans een schamele rente vergoed.

Geld lenen
Stapt de eigenaar van de BV naar een bank voor het lenen van geld voor de aankoop van een huis of een auto, dan brengt de bank een forse rente in rekening. Zelfs als eer een bankgarantie door een BV wordt afgegeven.

Broekzak / vestzak
Dan is het niet zo aantrekkelijk om na aankoop van een woning of een vakantiehuis, geld te lenen bij een bank of financier.
Het is in dat geval aantrekkelijker privé geld te lenen van de eigen BV.
De rente-inkomsten zijn een welkome aanvulling op het bedrijfsresultaat en blijven tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar bij het berekenen van de inkomstenbelasting.

Zakelijk vermogen lenen

De regering wil het lenen bij de eigen vennootschap ontmoedigen.
Daartoe is de Wet Excessief Lenen in het leven geroepen. De wet geldt niet alleen voor dga’s, maar feitelijk voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (kortweg: bij een aandelenbezit van 5% of meer).
De wet zorgt voor belastingheffing schulden van de dga bij de eigen vennootschap.

Zij die schulden hebben bij hun eigen BV of bij de BV van hun kinderen (schulden voor de eigen woning tellen soms niet mee), moeten tijdig maatregelen nemen.

Als de schuld op de peildatum groter is dan € 700.000,- wordt deze fiscaal behandeld als een dividenduitkering en belast tegen 26,9% (tarief 2023)
U heeft nog tot 31 december 2023 de tijd om de schuld onder de drempel te krijgen

Indien u een klant met een B.V. en heeft deze hierbij meer dan € 700.000,- van geleend? Houd er dan rekening mee dat de eerste peildatum voor ‘excessief lenen’ al op 31 december 2023 is. Als u nog actie moet ondernemen dan begint de tijd mogelijk te dringen.

Tijdig aflossen…..
Het kan een oplossing zijn schulden aan de BV af te lossen met privévermogen.
Bijvoorbeeld door privé spaargeld vrij te maken of beleggingen te verkopen.

Geld elders lenen
Oversluiten van de schuld naar een andere kredietverstrekker. Hiermee voorkomt u dat u nu moet afrekenen over de schuld en speelt u extra financiële middelen vrij in de BV

En anders?
Niets doen, is ook een optie, maar dan zult u toch te maken krijgen met een belastingheffing in box 2 tegen 26,9 %.

Inkomstenbelasting
Men dient vervolgens het bedrag van het dividend op te geven als inkomen.
Over het inkomen is vervolgens inkomstenbelasting verschuldigd. De betaalde dividendbelasting mag daarop wel in mindering worden gebracht.

Dit alles heeft verstrekkende gevolgen voor de solvabiliteit van talloze ondernemingen.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat een stroom van faillissementen daarvan het gevolg is.
Zeker als de financiële middelen voor het betalen van al die belastingen niet voorhanden is binnen de vennootschap.

Oude valkuil
Voorheen hebben vele ondernemers dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de eigen vennootschap een spaarpot voor de pensioenvoorziening in te stellen.
Voordeel is dat men over deze spaarpotjes geen winstbelasting hoefde te betalen.
Nadeel is dat men over de uitkeringen wel inkomstenbelasting verschuldigd is.
Niet zelden blijkt uiteindelijk dat de voor dat doel gespaarde gelden niet meer in het bedrijf aanwezig zijn. In dat geval is over de vermeende uitkeringen toch inkomstenbelasting verschuldigd. En ook dat kan leiden tot belastingschulden waarvoor geen geld beschikbaar is.
Neem contact met uw accountant of kijk voor meer informatie over excessief lenen op Financial Focus: ‘Weet u wat de wet excessief lenen voor u betekent?

GEEN REACTIES