Lage solvabiliteit mogelijk stoorzender bij overname Vivat

VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

Update 14.30 met reactie van Athora.

Verzekeraar Vivat heeft in het eerste halfjaar de solvabiliteit flink zien dalen van 192% naar 151%. Dit kan mogelijk een spaak in het wiel van het overnameproces zijn.

Begin juni maakten verzekeringsholding Athora en NN Group bekend Vivat te willen overnemen, waarbij Athora de leventak zou krijgen. DNB moet nog goedkeuring geven aan de overname en zal met de huidige solvabiliteitscijfers mogelijk extra eisen stellen aan de kapitaalinbreng door Athora. Dit geldt in het bijzonder voor de levendivisie, waar de solvabiliteit slechts 145% bedraagt. Recentelijk zinspeelde ASR-ceo Jos Baeten hier al op. Athora zelf laat via een woordvoerster weten op basis van de cijfers van vandaag  gecommitteerd te blijven aan de overname. Op de vraag of Athora ook gecommitteerd blijft bij aanvullende kapitaaleisen die DNB mogelijk zou kunnen stellen, wilde zij niet ingaan.

De lage solvabiliteit komt enigszins als een verrassing omdat de verzekeraar eerder dit jaar bekendmaakte een herverzekeringscontract te hebben afgesloten voor het langlevenrisico. Nu blijkt dat de verzekeraar last heeft van de lage rente en van een conservatieve beleggingsportefeuille.

Operationeel gezien gingen de zaken voor Vivat daarentegen goed. Zo boog de verzekeraar bij schade een verlies in het eerste halfjaar van 2018 van €5 mln dit halfjaar om in een winst van €11 mln. Dit komt onder meer door gunstige claimresultaten uit recente schadejaren. Bij het zakelijk levenbedrijf steeg de winst met €44 mln naar €105 mln, vooral door betere beleggingsresultaten. Het individuele levenbedrijf noteerde een lagere winst door juist minder beleggingsinkomsten vanwege een krimpende portefeuille.

GEEN REACTIES