Adfiz is kritisch over verdere uitbreiding beloningsregels voor adviseurs

Overzichtsbundel Adfiz hamert op belang van onafhankelijk advies

Vorige week sloot de internetconsultatie van het ministerie van Financiën voor wijzigingen op het wetsvoorstel Nadere beloningsmaatregelen financiële sector, om uitwassen in beloningen in de financiële sector aan te pakken. Adfiz heeft daarop kritisch commentaar gegeven.

Voorgestelde maatregelen betreffen onder meer de verplichting om aandelen in vaste beloning van bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen 5 jaar vast te houden; het verder beperken van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet CAO-personeel; de verplichting voor financiële ondernemingen om rekenschap en verantwoording af te leggen over de verhouding tussen beloning en maatschappelijke functie van onderneming.

Stapeling van beloningsmaatregelen
Het algemene bezwaar van Adfiz is de stapeling van beloningsmaatregelen voor de Nederlandse financiële sector. “Nederland heeft nu al de strengste beloningsregels van Europa en deze maatregelen komen daar bovenop. Daarmee loopt Nederland steeds verder uit de pas bij andere Europese landen. Ook wordt het zo voor Nederlandse financiële ondernemingen die internationaal actief zijn steeds minder aantrekkelijk om in Nederland gevestigd te zijn en worden ze benadeeld als ze voor werving en behoud van medewerkers internationaal concurreren.”

Administratieve belasting
Tweede bezwaar van Adfiz is de administratieve belasting die de regels met zich meebrengen, ook voor het kleine advieskantoor. De regelgeving “drukt hierdoor op iedere onderneming en blijft niet beperkt tot de systeemrelevante financiële instellingen, zoals systeembanken en (grote) verzekeraars, terwijl die wel de aanleiding zijn van het recente maatschappelijke ongenoegen over beloningen. Dat is in strijd met de door de Minister genoemde ambitie om te kijken waar verlichting van nationale regelgeving mogelijk is voor kleinere en/of minder complexe financiële instellingen.”

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES