ASR bespaart op provisies intermediair

ASR hervat inkoop eigen aandelen

Verzekeraar ASR heeft in het eerste halfjaar het schaderesultaat bijna verdubbeld. Dat komt onder meer door lagere provisies aan het intermediair.

Bedroeg in het eerste halfjaar van vorig jaar de zogeheten ‘commission rate’ (het aandeel van de premies dat naar de tussenpersoon gaat) nog 20,8%, dit jaar is dit percentage gedaald naar 19,1%. In euro’s uitgedrukt, betaalde ASR feitelijk zo’n €15 mln minder aan het intermediair, maar wanneer het ‘oude’ provisie-aandeel zou worden afgezet tegen de gestegen premie-inkomsten dan komt de besparing uit op ongeveer €30 mln. De lagere provisies zijn bij alle schade categorieën te zien, maar is het grootst bij de inkomensverzekeringen. De daling wordt onder meer veroorzaakt doordat ASR lagere tarieven rekent voor gevolmachtigd agenten, aldus ceo Jos Baeten. Verder wordt er voor AOV-polissen die sinds het provisieverbod zijn afgesloten geen provisie meer betaald. Voor oude polissen blijven de provisie-uitgaven nog wel doorgaan.

Verder zorgde de afwikkeling van een schade uit een herverzekeringscontract voor de arbeidsongeschiktheidsportefeuille voor een (eenmalige) bijdrage aan de schadewinst. ASR geeft geen bedrag in het persbericht, maar volgens Baeten gaat het om een bedrag van ongeveer €8 mln.

Een ander eenmalig effect betreft de schade uit de januaristormen van 2018, waardoor het schaderesultaat in de eerste zes maanden van vorig jaar met €35 mln extra werd gedrukt. Dit jaar waren er weliswaar meer ‘grote schades’ maar anderzijds lag het bedrag uit de ‘bulk claims’ lager. Bij inkomensverzekeringen werd het resultaat gestuwd door hogere premies voor de verzuimverzekeringen.

Ten aanzien van de integratie van Generali Nederland geeft ASR aan dat de bijdrage aan de winst groter is dan was verwacht. Bij de schadetak wordt momenteel de productportefeuille van het voormalige Generali ‘gerationaliseerd’, met andere woorden: bepaalde producten worden uit de markt genomen. Bij mkb-producten is dit proces afgerond, bij retail nog niet. In het eerste halfjaar had dit een negatief effect op de schadepremie van ongeveer €20 mln. De beursportefeuille van Generali is volledig geïntegreerd bij Corins.

De winst van het levenbedrijf steeg met ruim 8% naar €368 mln, onder meer door betere sterfteresultaten en beleggingsinkomsten. De premie-inkomsten daalden in het DB-pensioen- en het individuele levenbedrijf maar stegen bij de DC-pensioenen. De nieuwe pensioenbusiness steeg licht van €36 mln naar €37 mln.

In de presentatie voor analisten ging Baeten nog in op de misgelopen overname van Vivat. Hij suggereerde dat de deur nog niet helemaal dicht is voor een overname omdat nog niet zeker is wat DNB beslist over de deal met Athora. Het is volgens Baeten goed mogelijk dat op basis van de plannen die er nu liggen, DNB eist dat er extra kapitaal moet worden ingebracht in Vivat door de nieuwe eigenaars Athora en NN. Dat kan betekenen dat de deal niet doorgaat.

GEEN REACTIES