Klaverblad Verzekeringen draait weer beter na slecht jaar

Klaverblad Verzekeringen draait weer beter na slecht jaar

Klaverblad Verzekeringen heeft over het eerste halfjaar van 2017 een positief resultaat na belastingen behaald van € 31,2 miljoen. In het eerste halfjaar van 2016 behaalde de verzekeraar nog een verlies van € 78,5 miljoen.

Volgens Klaverblad had in 2016 met name de lage rente een negatieve invloed op het resultaat van de portefeuille levensverzekeringen. Bij de schadetak zorgden de hagelstorm van juni en twee grote branden voor een extra last van €7 mln.

Het hogere resultaat nu is voornamelijk het gevolg van de gestegen marktrente, aldus Klaverblad, dat vorige week een nieuwe financieel bestuurder benoemde. Bovendien is het premie-inkomen 6,5% hoger dan in het eerste halfjaar van 2016, vooral door de groei van de portefeuille schadeverzekeringen.

De solvabiliteitspositie is sterk verbeterd ten opzichte van eind 2016 vanwege de rentestijging en aanpassingen in de solvabiliteitsberekeningen voor de AOV-portefeuille en het aandelenrisico. De SCR-ratio, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vermogen dat Klaverblad moet aanhouden, bedraagt per 30 juni 2017 voor de groep 212%. Op 31 december 2016 was dat nog 162%.

Bron: Klaverblad Verzekeringen

GEEN REACTIES