Digitalisering is belangrijke oorzaak van administratieproblemen bij consumenten

Digitalisering is belangrijke oorzaak van administratieproblemen bij consumenten
© Pixabay

Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren. Belangrijke oorzaak zijn de digitalisering en automatische incasso’s: de ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in een ‘mijn-omgeving’ en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Dit blijkt uit het rapport Financiële administratie 2018 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Wie moeite heeft met de financiële administratie heeft vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood. Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen).

Enkele cijfers uit het rapport:

  • Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben.
  • Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.
  • Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen.
  • Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving.
  • Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent).
  • 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.
  • 26 procent ziet wel eens mailtjes over het hoofd
  • 14 procent ziet brievenpost wel eens over het hoofd
  • 77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer

35-minners
Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen. Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63 procent dat.

Niet-digitaal vaardigen
18 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met de digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Daarom denkt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl.

Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent. Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan.

Bron: Nibud

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES