Reaal introduceert ‘dynamic pricing’ bij vaststellen premie

Vivat is begonnen met het zogeheten ‘dynamic pricing’, een nieuwe trend in verzekeringsland. Het gaat in dit verband om schadeverzekeringen die vooral vallen onder het merk Reaal.

Dat wordt gemeld in het jaarverslag over 2017 dat maandag is gepubliceerd. Bij dynamic pricing wordt afgeweken van de traditionele manier om een premie te berekenen. Op de ‘oude’ manier wordt vooral gekeken naar kenmerken van het verzekerde object en het claimgedrag van een verzekerde. Dynamic pricing richt zich vooral op de commerciële omgeving. Bijvoorbeeld de premies van concurrenten, de koopbereidheid van een klant en geografische spreiding van de portefeuille. Bij dit laatste punt kan een verzekeraar besluiten om in een bepaalde regio de premies te verhogen omdat deze regio te zwaar weegt in de totale portefeuille.

Voorwaarde voor dynamic pricing is dat de verzekeraar kwalitatief goede IT-systemen heeft. Vivat heeft in de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in het digitale domein en heeft naar eigen zeggen bij de schadetak de klantgegevens nu in één gecentraliseerd systeem. Daarmee kan de verzekeraar gemakkelijker variëren met de premie en de winstgevendheid verbeteren.

In andere landen, onder meer het Verenigd Koninkrijk, zijn verzekeraars al verder met dynamic pricing en zijn er positieve resultaten gehaald, stelt IT-bedrijf CGI. Nederland was volgens het bedrijf geen voorloper maar is nu met een inhaalslag bezig. Organisatieadviseur Deloitte verwacht dat dynamic pricing de komende jaren ‘business as usual’ wordt voor Nederlandse verzekeraars.

GEEN REACTIES