Commissie Financiële Dienstverlening hekelt evaluatie provisieverbod

Commisse Financiële Dienstverlening hekelt evaluatie provisieverbod

CFD-voorzitter Edwin Herdink maakt zich grote zorgen over de ‘grote stappen snel thuis’-aanpak van CDA-minister Hoekstra bij de evaluatie van het provisieverbod.

“De onderzoeksrapporten ‘evaluatie provisieverbod’ kenmerken zich door halve waarheden. Door hier verder beleid op te bouwen wordt onafhankelijk financieel advies in Nederland een speeltje voor de goedgeletterden en mensen met hogere inkomens. Dat is de conclusie van CFD na een nadere bestudering van de onderzoeksrapporten van Decisio en CentERdata en de daarop gebaseerde Kamerbrief van de minister van Financiën.”

Enkele van de conclusies die de CFD zelf trekt: Het provisieverbod heeft geleid tot een historische afbraak van onafhankelijk financieel advies. En zelf betalen voor advies wordt heel slecht geaccepteerd door consumenten. CFD begrijpt niet hoe de minister op basis van de onderzoekresultaten nu de discussie over het provisieverbond voor altijd wil sluiten.

Weinig respondenten
In een ‘Black Paper’ gaat Herdink allereerst in op het lage aantal respondenten bij het Decisio-onderzoek. Om die reden “hebben de onderzoekers besloten om hun bevindingen mede te baseren op gesprekken met stakeholders, de algemene kennis die er is bij de onderzoekers en bronnenonderzoek. Concrete inzichten in de gesprekken met die stakeholders en de uitkomsten daarvan zijn in het rapport helaas niet terug te vinden. Hierdoor krijgt dit rapport een meer beschouwende, persoonlijk gekleurde vorm. Precies waar CFD bang voor was.”

“Decisio concludeert na alle bevindingen en het ontbreken van causaliteit toch, dat het provisieverbod goed is geabsorbeerd door de markt. Dit is echter de halve waarheid. Veel kantoren houden hun licentie en deellicenties aan, maar doen er op dit moment niets mee omdat er geen droog brood te verdienen is in die deelsectoren. De eindconclusie dat het provisieverbod goed geabsorbeerd lijkt te zijn door de markt, geen effect lijkt te hebben op de toegankelijkheid van advies en de betaalbaarheid van advies een kwestie lijkt van willen betalen in plaats van kunnen betalen, is daarmee een halve waarheid. De praktijk laat op veel fronten een volstrekt afwijkend beeld zien en het consumentenonderzoek van CentERdata geeft ook andere signalen af.”

Resultaten vertroebeld
Het onderzoeksrapport van CentERdata acht Herdink beter onderbouwd. “Het heeft een herkenbare en heldere opzet. Toch geldt ook hier dat de resultaten vertroebeld worden door het feit dat er alleen is gekeken naar hypotheken, ORV’s en AOV’s. Uitvaart- en pensioenproducten (beide brengproducten) zijn bijvoorbeeld buiten het onderzoek gelaten.”

Uit het CentERdata-onderzoek blijkt o.a. “dat consumenten zeer weinig kennis hebben van de ingewikkelde financiële markt, zeer gevoelig zijn voor de prijs van advies en dat die gevoeligheid sterker wordt naarmate het huishoudinkomen lager wordt. Vooral de brengproducten moeten het ontgelden.”

Herdink stelt verder dat het provisieverbod dan wel de slechte adviseurs uit de markt gejaagd, maar grote gevolgen heeft voor de toegang tot advies, vooral voor de brengproducten. “CFD heeft in dit onderzoek geen uitkomsten gevonden waaruit blijkt dat het provisieverbod de kwaliteit van advies heeft verbeterd.”

CAR
De ‘ultieme’ oplossing voor advieskosten die de CFD voor ogen staat is CAR, de Customer Agreed Renumeration. “In dit model kiest de klant voor een transparante wijze van betalen van advieskosten, waarbij kan worden gekozen uit een palet van mogelijkheden. CAR in zijn pure vorm wordt in de UK ook toegepast als best passende beloningsmodel. Een klant kan kiezen tussen een beloning die betaald wordt door de aanbieder (en verwerkt wordt in de prijs over de looptijd) of voor directe betaling.”

Bron: CFD

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES