Minister trapt op de rem bij provisietransparantie schademarkt

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

Er komt op korte termijn geen provisietransparantie bij de verkoop van schadeverzekeringen door intermediairs.

Dat valt op te maken uit een brief van Minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. De Minister gaat niet mee in het pleidooi van de AFM en het Verbond van Verzekeraars om al bij de introductie van de IDD-richtlijn deze transparantie in te voeren. Hij geeft de voorkeur aan een time-out door te hinten op een onderzoek naar de effecten van provisietransparantie. Bovendien is niet zeker dat een dergelijk onderzoek er daadwerkelijk komt, gezien de wat omfloerste formulering van Hoekstra: ‘Wel lijkt het verstandig om te onderzoeken of transparantie over provisie bij schadeverzekeringen kan worden betracht en wat de effecten hiervan zouden zijn.’

Evaluatie
In de brief reageert de Minister verder op de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod voor hypotheken, pensioen- en inkomensvoorzieningen en overlijdensrisicoverzekeringen. Uit de evaluatie komt naar voren dat het dit verbod effectief is. Hoekstra: ‘De directe sturing in de markt richting bepaalde producten en aanbieders is beëindigd. De kwaliteit van advies is verbeterd en het belang van de klant is beter geborgd. Het provisieverbod kent breed draagvlak, ook onder adviseurs.’ Verder is volgens de Minister de toegankelijkheid van advies niet verminderd onder het provisieverbod. ‘Wel lijken consumenten de kosten van advies te onderschatten. Tegelijkertijd blijkt dat de bereidheid om te betalen voor advies toeneemt als adviseurs de kans krijgen uit te leggen wat hun toegevoegde waarde is.’ Verder blijkt dat consumenten diensterverleners nauwelijks vergelijken en hebben zij een beperkt zicht op de kwaliteit van de dienstverlening. Het zogeheten dienstverleningsdocument heeft daarbij een zeer beperkte rol.

Vergelijken
Ten aanzien van dit laatste punt wil de Minister onderzoeken op welke manier informatie uit het dienstverleningsdocument beter kan aansluiten op wat klanten nodig hebben om vormen van dienstverlening en verschillende dienstverleners te vergelijken. ‘Daarbij moet met een open blik worden gekeken naar hoe de informatie het best kan worden verstrekt, door wie, wanneer en of het wel een document moet zijn.’ Hoekstra wil verder kijken of vergelijking sites daarbij een rol kunnen spelen.

Zorgplicht
Verder wil Hoekstra in gesprek met adviseurs over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de post-contractuele zorgplicht. Uit het onderzoek blijkt volgens de Minister dat er vragen leven rond de verantwoordelijkheid van adviseurs richting consumenten na het afsluiten van een product of dienst. Tot slot geeft de evaluatie de Minister geen aanleiding om het provisieverbod uit te breiden naar schadeverzekeringen.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES