Ziekteverzuim was in tweede kwartaal helemaal niet zo hoog

Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken
© Pixabay

Ondanks de geluiden vanuit verzekeraars dat ze in het eerste halfjaar flink meer verzuimclaims binnenkregen, blijkt uit cijfers van het CBS dat het verzuimpercentage in het tweede kwartaal alweer flink is gezakt.

Het gemiddelde verzuimpercentage bedroeg in het tweede kwartaal 4,5%, slechts 0,2 procentpunt meer dan het tweede kwartaal van 2019 en maar liefst 0,7 procentpunt lager dan het eerste kwartaal van dit jaar. En dat terwijl de uitbraak van het coronavirus ook in april en mei nog zeer hevig woedde.

Wel was het verzuim in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk hoger dan het eerste kwartaal van 2019 (een half procentpunt), wat naar alle waarschijnlijkheid corona-gerelateerd was. Daar komt bij dat vooral in de eerste weken van de uitbraak in Nederland (vanaf half maart) de registratie onzuiver was. Volgens onderzoek van Zorg voor de Zaak werd bijvoorbeeld preventieve quarantaine onterecht geclaimd als verzuim. Het is niet ondenkbaar dat verzekeraars in het tweede kwartaal de teugels hebben aangehaald en strakker op de ‘echtheid’ van het verzuim hebben gecontroleerd.

Opmerkelijk genoeg laten statistieken van DNB zien dat in het tweede kwartaal wel meer aan claims is uitgekeerd, waarbij moet worden aangetekend dat dit inclusief arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is. Mogelijk is hier sprake van een tijdseffect, waarbij verzuimregistratie in de laatste weken van maart pas in het tweede kwartaal is verwerkt als claim.

De sector met het hoogste verzuim in het tweede kwartaal was de zorg (inclusief welzijn) met een percentage van 6,1%. Daarna volgen de sectoren ‘industrie’ en ‘water- en afvalbedrijven’ met een verzuim van 5,8%. Deze twee branches scoorden in het eerste kwartaal nog de hoogste verzuimcijfers (beiden 6,7%), nog hoger dan de zorg.

De sectoren ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten’ en ‘onderwijs’ lieten in het tweede kwartaal een sterke afname van het verzuim zien vergeleken met het eerste kwartaal. Bij openbaar bestuur viel het verzuim terug van 6,3% naar 4,7%; bij onderwijs zakte het verzuim van 5,7% naar 4,5%. De financiële sector onderscheidde zich met een zeer laag verzuim. Slechts 2,9% in het eerste kwartaal en 2,5% in het tweede, wat respectievelijk nipt hoger en gelijk is met dezelfde periodes vorig jaar.

GEEN REACTIES