‘Zelfstandigen sparen meer dan werknemers’

copyright Pixabay

Wie denkt dat de gemiddelde zelfstandige bij zijn pensioen op een houtje moet bijten en moet aankloppen bij de overheid voor inkomenssteun, heeft het mis.

In een zeer lezenswaardige column van Mathijs Bouman in het Financieele Dagblad wordt dit frame, dat veel wordt gebruikt door vakbonden, naar het rijk der fabelen verwezen. De vakbonden gebruiken dit beeld om er zo voor te zorgen dat zelfstandigen verplicht moeten sparen voor hun pensioen, aangezien ze ander vals zouden concurreren met werknemers die wel verplicht deelnemen aan een pensioenregeling. Partijen als de AFM hebben zich achter dit standpunt van de bonden geschaard.

Aanspraken
Bouman bespreekt in zijn artikel echter een rapport van het CPB dat aantoont dat zelfstandigen helemaal niet zo weinig vermogen opbouwen gedurende hun werkzame leven. De bonden hebben weliswaar gelijk dat de gemiddeld opgebouwde pensioenaanspraken lager liggen (€180.000) dan die van een gemiddelde werknemer bij een pensioenregeling (€229.500). Maar daar staat tegenover dat zelfstandigen meer vermogen op hun spaar- en beleggingsrekeningen hebben staan en gemiddeld genomen ook meer aflossen op hun hypotheek.

Verschil
Zo bezitten zelfstandigen in euro’s uitgedrukt zo’n vier maal meer onroerend goed (netto berekend: bezit minus hypotheek) en twee maal zoveel spaargeld. In totaal bezitten zelfstandigen tussen de 50 en 59 jaar gemiddeld genomen ongeveer €404.000 tegenover €326.000 voor werknemers in dezelfde leeftijdsgroep. In de categorie 60-69 jaar loopt dit verschil nog verder op: €519.000 voor zelfstandigen en €289.000 voor werknemers.

Opbouw
Het CPB tekent daar volgens Bouman bij aan dat dit vermogen voor een deel derhalve in stenen zit. Anderzijds betekent dit uiteraard wel lagere maandlasten. Ook blijkt uit de cijfers van het CPB dat zelfstandigen die een huurwoning hebben, meer vermogen hebben dan werknemers in een vergelijkbare positie. Bouman concludeert dan ook: ‘wat zelfstandigen missen aan pensioenopbouw, maken ze meer dan evenredig goed met opbouw van ander vermogen’.

Bron: Het Financieele Dagblad

GEEN REACTIES