Zakelijke polissen Aegon migreren naar Allianz

Overstroming en eenmalige posten drukken op resultaat Allianz Benelux
© Allianz

De overnameaankondiging van de zakelijke schadeportefeuille van Aegon door Allianz is al weer even geleden. De migratie is nu in volle gang.

Afgelopen mei waren alle lopende zakelijke motorrijtuigen uit de Aegon-portefeuille al geautomatiseerd omgezet naar de Allianz-administratie. Het gaat hierbij om alle zakelijke verzekeringen van personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen.

Deze zomer is de zakelijke, provinciale schadeportefeuille aan de beurt. Voor losse, zakelijke Brand-, Glas- en Aansprakelijkheidsverzekeringen is de overvoer in juli begonnen en inmiddels afgerond. Verzekeringen die deel uitmaken van het Aegon Zakenpakket worden later dit jaar overgezet.

De omzetting geldt ook voor Garage- en Werkmaterieelverzekeringen. De verzekeringen worden in de Aegon-administratie geroyeerd en op dezelfde datum als nieuwe polis opgevoerd in de verzekeringsadministratie van Allianz. Daarbij worden geen royementsaanhangsels of ADN-berichten verzonden. Ook vindt er geen verrekening van premies plaats. De hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn en incassowijze wijzigen in principe niet.

Garage
Klanten met zowel een garage- als collectieve cascoverzekering worden begin augustus gemigreerd naar Allianz. Klanten met alleen een garageverzekering (dus zonder collectieve casco) gaan half oktober over. De verzekering krijgt waarschijnlijk andere voorwaarden, want na de conversie is er een ‘Best-of’-clausule op van toepassing met de looptijd van een jaar. Daarna gelden de voorwaarden van het Allianz-product.

Werkmaterieel
Ook voor de werkmaterieelverzekeringen van Aegon geldt dat daar, na de omzetting, een jaar lang een ‘best of’-clausule op van toepassing is. Deze verzekering krijgt dus na een jaar ook de voorwaarden van Allianz.

Website omzetting
Allianz heeft een overzicht gemaakt waarin per branche wordt aangeven hoe de migratie in zijn werk gaat, hoe de planning er uitziet en wat er van met intermediair verwacht wordt. Het overzicht is te raadplegen op https://www.allianz.nl/omzetting

Bron: Nieuwsbrief Cascade, Allianz Benelux

GEEN REACTIES