Yarden-klanten hoeven tot 2029 niet bij te betalen bij DELA

'Overname Yarden onzeker na vonnis'

Klanten met een pakketverzekering van Yarden hoeven na de overname door DELA de komende 10 jaar niet bij te betalen bij een uitvaart.

Deze afspraak is gemaakt bij de overname van Yarden door branchegenoot DELA. Voorwaarde bij deze garantie is wel dat de uitvaart wordt verzorgd door een DELA-uitvaartcentrum. Daarnaast blijven de maatregelen die Yarden eerder dit jaar nam voor de pakketpolis van kracht. Dat betekent dat bij overlijden vanaf 2029 klanten wel moeten bijbetalen wanneer de kosten voor de uitvaart hoger zijn dan de verzekerde waarde.

Het is afwachten of dit voldoende is voor boze Yarden-klanten die een klacht hebben ingediend bij het Kifid. Daarnaast stelde de Consumentenbond in september dat het een onderzoek wilde starten naar de vraag of de en-bloc clausule van Yarden voor de pakketpolis wel rechtmatig was.

De tegemoetkoming van DELA aan de Yarden-klanten vraagt wel een flinke kapitaalinvestering. De solvabiliteit van DELA daalt onder meer hierdoor fors: van 373% naar 269%. Wel zegt DELA te verwachten dat de overname op termijn meer beleggingsopbrengsten oplevert en zorgt voor kostenbesparingen. Op het hoofdkantoor en bij het verzekeringsbedrijf van Yarden zullen arbeidsplaatsen verdwijnen. Voor Yarden-klanten kan daardoor in de toekomst ruimte ontstaan voor inflatiebescherming, stelt DELA. Daarnaast geeft Yarden in een toelichting aan dat Yarden-verzekerden na de overname door DELA, winstdeling krijgen (net als DELA-leden).

Een ander voordeel voor DELA is dat de overname zorgt voor een betere landelijke dekking voor wat betreft de uitvaartcentra. DELA zit vooral in het zuiden en westen van het land, Yarden in het oosten en noorden.

De overname moet nog worden goedgekeurd door DNB en door de ACM.

GEEN REACTIES