Financiën onderzoekt psychologische invloed tools op hoogte hypotheek

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

Het Ministerie van Financiën participeert in een onderzoek om consumenten ‘zonder sturing de gewenste hypotheekschuld’ te kunnen laten kiezen.

In het onderzoek wordt gekeken wat de invloed is op keuzes van de consument van tools met de maximale leennorm als startpunt. Met behulp van experimenten kan worden onderzocht of de betreffende tools de consument ‘sturen’ naar een te hoge hypotheek. Het Nibud, de UvA en bureau Centerdata participeren eveneens.

Het project wordt genoemd in een brief van Minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. In de brief zegt de minister af te stappen van het idee dat consumenten rationele financiële keuzes maken. De keuzes zijn meestal op intuïtie en dus is voorlichten onvoldoende. De minister vindt dat financiële partijen zich moeten inspannen om de intuïtie te sturen naar ‘verstandige keuzes’.

Hij is blij dat een aantal partijen op dit punt actie ondernemen. Bijvoorbeeld de campagne aflossingsblij (NVB) en het omgaan met achterstallige schulden (Verbond).

GEEN REACTIES