‘Krimp van aantal ORV’s bij hypotheekadvies is zorgelijk’

'Krimp van aantal ORV's bij hypotheekadvies is zorgelijk'
© Pixabay

Het is een slechte ontwikkeling dat het aantal overlijdensrisicoverzekeringen dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten, zo sterk daalt. Dat zegt Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO.

“Er zijn verschillende oorzaken die deze daling kunnen verklaren. Het trieste resultaat is te zien in de klachten die bij het Kifid worden ingediend door weduwen die na het overlijden van hun man in financiële problemen komen, omdat er in het kader van de hypotheeklening geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.

“Vanuit de Wft bezien is de problematiek echter duidelijk: de adviseur moet in het kader van het advies over het krediet ook aandacht besteden aan de betaalbaarheid van het krediet na het overlijden van een van de kostwinners. Ik weet dat klanten in de praktijk vaak aangeven ‘dat komt later wel’, maar ook hierin is de Wft duidelijk: het product zoals dat wordt afgesloten is gebaseerd op het advies van de adviseur. Acht de adviseur de keuze van de klant onverantwoord, dan moet hij dit onmiskenbaar duidelijk maken aan de klant en moet hij deze klant keuze ook vastleggen in zijn dossier.”

Jaarlijks onderzoek naar ORV’s
Oosterbaan Martinius spreekt deze zorgen uit bij de presentatie van het jaarlijkse onderzoek naar overlijdensrisicoverzekeringen van Bureau DFO. DFO beoordeelde de prestaties en voorwaarden van alle relevante verzekeraars op het gebied van ORV’s op basis van 998 waarnemingen door financieel adviseurs.

Tevredenheid stijgt
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de tevredenheid over de verschillende ORV-aanbieders is gestegen met 0,3 punt ten opzichte van 2018. Op een enkele uitzondering na is bij alle onderzochte verzekeraars de tevredenheid van de deelnemers gestegen. De mate van vooruitgang verschilt echter sterk per aanbieder. In 2019 hebben TAF, Scildon en Dela de hoogste waarderingen ontvangen.

Brede inzetbaarheid
De respondenten adviseren een ORV het meest in het kader van een advies over hypothecair krediet (93%). De ORV wordt ook aanbevolen bij nabestaandenrente (52%), consumptief krediet (43%) en alimentatie (41 %). Andere veelgenoemde aanleidingen zijn keyman, voogdij en erfrechtbelasting.

Samenwerking met meerdere aanbieders
Het grootste deel van de adviseurs dat aan dit onderzoek deelnam maakt gebruik van 2 tot 5 aanbieders. Gemiddeld sloten zij 57 nieuwe ORV’s af in 2018; 12% van de deelnemers sloot in 2018 meer dan 100 ORV’s af.

Onderscheidende kenmerken
De deelnemers gaven op 9 onderdelen een waardering over het belang van de onderscheidende kenmerken van ORV-aanbieders. Uiteraard scoorde de tariefstelling daarbij hoog. Ook zaken als de beschikbaarheid van applicaties, gemak waarmee mutaties kunnen worden doorgevoerd en de medische acceptatieregels scoorden hoog.

Bron: Bureau DFO

GEEN REACTIES