Weer een jaar met verliezen: Bovemij grijpt in

Weer een jaar met verliezen: Bovemij grijpt in

Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar verliezen geleden. Waren vorig jaar tegenvallende beleggingsopbrengsten de oorzaak, nu zijn het hogere schadelasten en een extra schadevoorziening die het financieel resultaat laten kelderen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen.

Het voorlopig resultaat na belastingen over 2023 bedraagt € 15 miljoen negatief, blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die vandaag bekend werden. Over 2022 was dit nog € 14 miljoen negatief. De omzet is ten opzichte van het voorgaande jaar wel op peil gebleven. Maar het resultaat uit de operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen.

Inflatie

Dat zijn ten eerste de hoge inflatie, die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, ten tweede een toename in diefstal van elektrische fietsen en ten derde hogere externe personeelskosten, die weer worden veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt.

De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat van € 19 miljoen heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

Door de hogere schadelast is de combined ratio verslechterd, van 90% in 2022 tot 104,4% in het afgelopen jaar. De solvabiliteitsratio staat, als gevolg van de hoge schadelast en de extra schadevoorziening, eveneens onder druk en bedraagt 150%.

Bedrijfsstrategie aangescherpt

Afgelopen november is de bedrijfsstrategie al aangescherpt. Bovemij gaat zich nu concentreren op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Deze aanscherping is door stakeholders positief ontvangen en alle benodigde ondernemingsraadprocedures zijn inmiddels afgerond.

Premieverhogingen

Om de schadelast beter te beheersen, heeft Bovemij diverse maatregelen genomen. De afhandeling van letselschades is versneld en de voorwaarden van fietsverzekeringen zijn aangescherpt. Daarnaast zijn de premies voor garageverzekeringen en voor verzekeringen van wagenparken met ingang van dit jaar verhoogd. Binnenkort worden ook de premies voor autoverzekeringen en voor fiets- en brommerverzekeringen aangepast.

Het resultaat van de premieverhogingen zal echter niet direct merkbaar zijn, omdat verhogingen doorgaans vertraagd doorwerken op het resultaat; ze hebben geen onmiddellijk effect op lopende meerjarige verzekeringen.

Bron: Bovemij

 

GEEN REACTIES