Negatief resultaat voor Bovemij, ondanks solide premiegroei

Negatief resultaat voor Bovemij, ondanks solide premiegroei

Bovemij, dienstverlener en verzekeraar voor de mobiliteitsbranche, heeft over 2022 een negatief resultaat van € 14,4 miljoen geboekt. Oorzaak zijn sterk gedaalde rendementen van de beleggingsportefeuille. Het resultaat uit de bedrijfsvoering blijft positief, al is dat met € 21,2 miljoen gehalveerd ten opzichte van 2021 (€ 43,6 miljoen).

Het waarde van de beleggingsportefeuille daalde met 10% en kwam uit op -/- € 34,2 miljoen. De solvabiliteit bleef met 213% nagenoeg hetzelfde (2021: 212%). Er zit een solide groei in de binnenkomende premies voor auto- en fietsverzekeringen voor consumenten. Desondanks verslechterde de combined ratio van 80,4% in 2021 naar 90,3%.

Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal corona-effecten gedurende het jaar zijn weggeëbd, aldus CEO Hans Coffeng. “Meer asfaltkilometers vertaalden zich in meer schades, waarvan de herstelkosten door de hoge inflatie ook duurder zijn geworden. De toename van met name diefstallen van elektrische fietsen in Nederland had ook impact.”

In de snelgroeiende fietsmarkt is het aantal lopende verzekeringen met bijna tien procent gestegen. Coffeng: “In 2022 is ruim één op de vier verkochte elektrische fietsen via ENRA verzekerd. Ook in Duitsland en België zetten we in deze markt belangrijke stappen met een sterke groei in het aantal verkochte polissen. Verder zijn we het afgelopen jaar succesvol geweest met verzekeringsproducten die autobedrijven aan hun klanten kunnen verkopen. Ook zien we een toename in onderhoudsabonnementen en verlengde garanties. Met deze diensten vergroten onze klanten hun verdienmodel en versterken zij de relatie die zij met hun klanten hebben.”

Bestuurswissels

Eerder deze week bekend dat Patrick van Duijnhoven de nieuwe commercieel directeur wordt van Bovemij. Bovemij heeft de samenstelling van de Raad van Bestuur aangepast om de organisatie slagvaardiger en wendbaarder te maken. Het aflopen van de termijn van vier jaar van Chief Commercial Officer Mas van Steenis was daarvoor een natuurlijk moment.

Van Steenis had bij Bovemij een dubbelrol. Hij was binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille commercie, maar had daarnaast ook een directeursrol waarin hij leiding gaf aan het MT van Commercie. Met de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur zijn die rollen van elkaar gescheiden.

CEO Hans Coffeng neemt de portefeuille commercie van Mas over, wat betekent dat hij commercieel eindverantwoordelijk is. Patrick van Duijnhoven stuurt als commercieel directeur de commerciële organisatie aan; het MT van Commercie rapporteert dan ook aan Patrick. Daarnaast blijft Patrick verantwoordelijk voor de relaties met automotive bedrijven.

Bron: Bovemij

 

 

GEEN REACTIES