NN-Group heeft nu al doel voor 2025 gehaald

NN-Group heeft nu al doel voor 2025 gehaald
© NN Group

Net als A.S.R. behaalde NN Group, het moederbedrijf van Nationale-Nederlanden, klinkende cijfers over 2023. Het schikkingsbedrag in de woekerpolisaffaire is slechts een detail in de geboekte winst.

Het bedrijfsresultaat over het gehele jaar bedroeg € 2,5 miljard; het nettoresultaat € 1,2 miljard. Het gegeneerde werkkapitaal (OCG) steeg met 13% tot € 1,9 miljard over heel 2023. Daarmee is de de doelstelling voor 2025 van € 1,8 miljard al overtroffen. Reden om het dividend per aandeel voor 2023 met 15% te verhogen en het jaarlijkse aandeleninkoopprogramma structureel op te krikken naar € 300 miljoen per jaar.

Solvabiliteit licht gedaald

De Nederlandse Schadetak scoorde goed; ook een stijgend aantal verkopen in Tsjechië, Polen en Hongarije droeg bij aan de groei. Het bankbedrijf van NN profiteerde van de hogere rente. Wel daalde voor de hele groep de waarde van nieuw verkochte polissen over het jaar met 23,7% van € 432 miljoen naar € 330 miljoen. Dit werd vooral veroorzaakt door minder verkopen in Japan. Ook de Solvency II-ratio van NN Group daalde licht, van 201% op 30 juni 2023 naar 197% einde van het jaar.

Kapitaalinjectie voor NN Leven

Over de pensioenactiviteiten werd een record netto-instroom van € 2,3 miljard geboekt op basis van beschikbare premies in 2023. Dit compenseert de lagere bijdrage van Nederland Leven, meldde CEO David Knibbe, die voornamelijk werd veroorzaakt door de financiële markten. Knibbe verwacht op dit bedrijfsonderdeel de komende jaren minder groei.

Eind december 2023 kreeg NN Leven een kapitaalinjectie van € 1 miljard. Dit bedrag wordt gereserveerd als voorziening voor de schikking met de claimorganisaties in de woekerpolisaffaire; de rest van het bedrag wordt ingezet voor “strategische activaspreiding” van het levensverzekeringsbedrijf.

AI

Om de komende jaren nog efficiënter te werken, gaat de verzekeraar gebruikmaken van data en kunstmatige intelligentie (AI). Zo gaat het Nederlandse label OHRA gebruikmaken van een machine-learning model dat automatisch e-mailreacties op klantclaims opstelt. Dit zou snellere claimbetalingen mogelijk moeten maken.

Bron: NN

GEEN REACTIES