Verzekeringstussenpersoon is passé

Verzekeringstussenpersoon is passé
© Pixabay

Het geld in de verzekeringsindustrie wordt momenteel verdiend bij het intermediair. De omzet van intermediairs is over 2020 sterk gegroeid en het rendement is hoog. Ook voor 2021 zijn de financiële verwachtingen positief. Door de groei van het intermediair is zijn positie in de marktketen volledig gewijzigd ten opzichte van twintig jaar geleden.

Dit meldt de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt van BHB Dullemond. De monitor ziet over de tweede helft van 2020 een forse stijging van het aantal overnames van intermediairs en van de gemiddelde deal value – ondanks de lockdowns. Er zijn momenteel zodanig grote verschuivingen, dat BHB Dullemond spreekt van een “kanteljaar” in de marktstructuur van de verzekeringsindustrie.

In de laatste zes maanden van 2020 zijn er 158 verkooptransacties bij advieskantoren geweest. Op een totaal van circa 6.000 kantoren betekent dit op jaarbasis een mutatiegraad van ruim 2,6%. De totale dealwaarde van deze transacties bedroeg EUR 464 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2020 is het aantal deals met ruim 20% gestegen en de deal value met maar liefst 79% – dit is overigens grotendeels te danken aan de overname van Willis Towers Watson door AON. Voor 2021 kan nu al geconstateerd worden dat er opnieuw enkele buitencategorie-deals gesloten zijn of gaan worden (de fusie tussen Heilbron en Voogd & Voogd en de overname van Van Bruggen Adviesgroep door Veldsink Groep).

Clusters
De intermediaire bedrijfstak staat er mede zo goed voor omdat zij zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld op gebied van ondernemerschap en strategisch denken, maar ook enorme slagen heeft gemaakt in de bedrijfsvoering qua efficiency en procesverbeteringen, aldus de monitor.

Door de grote stijging in het aantal acquisities en de toetreding van nieuwe investeerders in de afgelopen jaren komen steeds meer intermediairs in andere handen. Er is nu sprake van vier verschillende clusters binnen de verzekeringsmarkt. Dat zijn (1) het vrije intermediair (dit zijn volledig zelfstandige, veelal kleinere assurantiekantoren), (2) de institutionele makelaars (oftewel beursgenoteerde makelaars of assurantieafdelingen van banken), (3) het intermediair dat in het bezit is van verzekeraars en (4) private-equitypartijen die geheel of deels participeren in het intermediair.

Van oudsher waren intermediairs op de overnamemarkt actief om groei te realiseren. Door de hiermee gepaard gaande consolidatieslag die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is het aantal intermediairs met meer dan 10.000 afgenomen. Intermediairs zijn vandaag de dag grote bedrijven geworden en dat zien we ook terug in het aantal en de transactiewaarde van aandelenoverdrachten. Nog altijd betreffen de meeste transacties in de verzekeringsmarkt portefeuilleoverdrachten, maar procentueel gezien neemt het aantal portefeuilleoverdrachten al een aantal jaren sterk af, om plaats te maken voor aandelenoverdrachten.

Positie in marktketen
Door de groei van het intermediair is zijn positie in de marktketen volledig gewijzigd ten opzichte van twintig jaar geleden. In 2000 stond de tussenpersoon letterlijk tussen de verzekeraar (als een soort van verlengstuk voor verkoop van verzekeringsproducten) en de klant in. Nu lijken de rollen omgedraaid en zijn de posities gekanteld. Het nieuwe grote intermediair is – in de letterlijke zin van bemiddelaar tussen klant en verzekeraar – geen intermediair meer. Het is een volledig zelfstandig functionerend bedrijf; los en onafhankelijk van de verzekeraars. Met alle producten, knowhow en techniek in eigen huis. In de driehoek van klant, verzekeraar en intermediair staat de laatste bovenaan. De traditionele bedrijfskolom met de assurantiepersoon ertussen is grotendeels verdwenen.

Met de toetreding van private equity partijen zijn de grote intermediairs zelf ook doelwit voor overnames geworden. Dit versterkte zich het afgelopen jaar nog eens extra omdat het intermediair bedrijfseconomisch crisisproof bleek te zijn. De omzetten zijn stabiel en blijven al jaren licht groeien, daarnaast zijn de rendementen van een constant, behoorlijk hoog niveau. Investeren in het assurantie-intermediair is veilig en solide.

De Overnamemonitor Verzekeringsmarkt is een halfjaarlijks onderzoek M&A-kantoor BHB Dullemond met gebruikmaking van de data van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners. De cijfers en trends moeten meer inzicht en transparantie bieden in de huidige (en toekomstige) ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.

GEEN REACTIES