Verzekeraars verwachten aanzienlijk lagere beleggingsrendementen

Verzekeraars verwachten aanzienlijk lagere beleggingsrendementen
© Pixabay

Verzekeraars uit alle delen van de wereld verwachten dat hun beleggingsrendementen zullen kelderen. Ze zetten meer risicomanagement in en verkorten hun investeringstermijnen. Dit als gevolg van de toenemende volatiliteit op de aandelenmarkten en van andere risico’s, zoals politieke en economische instabiliteit. Dit blijkt uit de Institutional Investor Study 2018, ‘An Insurance Focus’ van de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Zo’n (40%) van de bevraagde verzekeraars verwacht de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement te behalen van minder dan 5%; een jaar geleden was dit nog 22%.
Ook hun vertrouwen dat het gewenste rendement wordt behaald, is gedaald: van 61% naar 54%. Tegelijkertijd houden verzekeraars beleggingen korter in portefeuille: het percentage verzekeraars dat beleggingen een volledige cyclus aanhoudt, is gezakt van 14% naar 10%. De portefeuille-omzet is gestegen: verzekeraars verkopen jaarlijks gemiddeld 19% van hun portefeuille, tegen 13% vorig jaar.

Voor het onderzoek werd in juni een enquête afgenomen onder 157 verzekeringsmaatschappijen uit 15 landen met in totaal 10 biljoen US dollar belegd vermogen.

Maatwerk
Paul Forshaw, Global Head of Insurance Asset Management, Schroders, licht toe: “De afgelopen jaren hebben de markten een geweldige run beleefd, maar het onderzoek laat zien dat verzekeraars nu voorzichtig beginnen te worden. Dat kan betekenen dat er een einde komt aan deze trend.

“De verzekeraars die aan het onderzoek meededen, zoeken steeds meer maatwerkoplossingen voor risicobeheer en voegen private assets toe om het gewenste rendement te realiseren met een aanvaardbaar risico. Daarnaast vinden verzekeraars duurzaamheid steeds belangrijker voor hun beleggingsportefeuille. Het onderzoek bevestigt ook hoe belangrijk het is dat vermogensbeheerders een verzekerings-specifieke beleggingsexpertise hebben. Alleen zo kunnen ze de actief beheerde maatoplossingen aanbieden die nodig zijn om de steeds complexere doelen van verzekeraars mogelijk te maken.”

Bedreigende factor
Politieke onzekerheid en wereldwijde gebeurtenissen worden door 26% van de verzekeraars genoemd als meest bedreigende factor voor het rendement van hun portefeuille; 25% noemt hogere rentes en 23% een wereldwijde economische vertraging.

Specifiek kijkend naar de beleggingsmarkt, noemen verzekeraars de volatiliteit op de aandelenmarkten, het renterisico en niet-afgeloste schulden als belangrijkste risico’s. Innovaties die 62% van de verzekeringsmaatschappijen het komende jaar het liefst zou zien, zijn beleggingsoplossingen die een beter risicobeheer mogelijk maken.

Beter risicobeheer
Verzekeraars verwachten hun beleggingen in private assets de komende 12 maanden te verhogen van 9% naar 11%. Dit voornemen is vooral ingegeven door het streven naar meer rendement, een grotere spreiding en beter risicobeheer. Bijna driekwart van het vermogen van verzekeraars (73%) wordt momenteel actief beheerd. Verder verwacht 73% van de verzekeraars dat duurzaam beleggen een belangrijker rol gaat spelen, wat aansluit bij een bredere beweging in de beleggingswereld; verzekeraars hechten nu meer belang aan het duurzaamheidsaspect van hun beleggingen dan een jaar geleden.

Bron: Schroders

GEEN REACTIES