Verzekeraars moeten aangeven hoeveel woekerpolissen zij hebben afgesloten

In het najaar moet de AFM melden hoeveel polissen elke verzekeraar heeft afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden.

De Tweede Kamer heeft een motie met deze strekking van Pieter Omtzigt (CDA) aangenomen.

“Er is op dit moment geen duidelijk totaaloverzicht van de hoeveelheid verschillende soorten woekerpolissen er zijn per verzekeraar”, constateert de motie.

Een dergelijk overzicht is er indertijd wel degelijk geweest en stond gepubliceerd op vele, vele pagina’s op de website van de AFM. De lijst van de toezichthouder belooft dan ook omvangrijk te worden, temeer omdat een onderscheid gemaakt moet worden per product of productgroep van afgesloten verzekeringen.

Deze lijst zal vervolgens aangevuld moeten worden in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden en ook het oplossingspercentage per product of productgroep. De achterliggende gedachte is dat deze publicatie “verzekeraars kan motiveren om sneller aan een oplossing voor het woekerpolisprobleem te werken”.

De letterlijke tekst van de aangenomen motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment geen duidelijk totaaloverzicht is van de hoeveelheid verschillende soorten ‘woekerpolissen’ er zijn per verzekeraar;

overwegende dat het ook niet duidelijk is om hoeveel ‘woekerpolissen’ het per verzekeraar gaat.

overwegende dat duidelijkheid over deze cijfers en verhoudingen verzekeraars kan motiveren om sneller aan een oplossing voor het ‘woekerpolisprobleem’ te werken

Verzoekt de regering bij de volgende AFM-rapportage een totaaloverzicht aan de Kamer te doen toekomen waarin per verzekeraar duidelijk wordt aangegeven hoeveel woekerpolissen zijn afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden;

Verzoekt de regering daarnaast in dit overzicht toe te voegen een onderscheid per product of productgroep van afgesloten verzekeringen en daarbij het oplossingspercentage;

En deze overzichten in het najaar aan de Kamer doen toekomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

GEEN REACTIES