Tijdelijke regeling registratie UBO-register verlengd

Tijdelijke regeling registratie UBO-register verlengd
© Florian Pircher, Pixabay

Begin 2022 was nog geen 40% van alle Ultimate Benificial Owners geregistreerd in het UBO-register. Om problemen bij de acceptatie van levensverzekeringen te voorkomen, is toen een uitzondering gemaakt: klanten waarvan de UBO’s nog niet in het register stonden, kunnen tijdelijk geaccepteerd worden via de KvK-bevestigingsmail. Nu blijkt dat de KvK meer tijd nodig heeft om de registraties te verwerken. Daarom is deze uitzondering verlengd tot 1 januari 2023.

Het UBO-register, dat op 27 september 2020 van kracht is geworden, is een instrument in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Het register is onderdeel van het Handelsregister van de KvK en zorgt voor inzicht in de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) achter juridische entiteiten. Zo moet voorkomen worden dat criminelen juridische entiteiten gebruiken om buiten het zicht van autoriteiten en maatschappelijke organisaties te blijven.

Levensverzekeraars

Levensverzekeraars vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Zij zijn daarom wettelijk verplicht, bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een juridische entiteit (organisatie), het UBO-register te raadplegen om te controleren of de UBO echt is wie zij zegt te zijn.

Vanwege de achterstanden met registratie van alle Ultimate Benificial Owners, liepen levensverzekeraars het risico dat zij geen nieuwe zakelijke relatie aan konden gaan met een klant als diens UBO niet geregistreerd was in het register. Daarom werd een uitzonderingsmaatregel bedacht. Acceptatie was wel mogelijk als de klant kon aantonen dat hij zijn UBO’s had opgegeven. Dat kon gecontroleerd worden via de bevestigingsmail van de KvK. Deze uitzondering was geldig tot 1 september 2022 en is nu dus verlengd tot 1 januari 2023.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES