Stad Holland zorgverzekeraar door adviseurs hoogst gewaardeerd

© D&O

Stad Holland Zorgverzekeraar is in het jaarlijkse D & O Zorgonderzoek 2016 door financieel adviseurs verkozen als beste zorgverzekeraar. In het onderzoek zijn 12 aanbieders van zorgverzekeringen op 20 aspecten van dienstverlening beoordeeld.

Uit het D & O zorgonderzoek 2016 komen onder meer de volgende trends bij de respondenten naar voren:

  • Het overgrote deel van de financieel adviseurs (79%) is actief op het gebied van zorgverzekeringen.
  • Gemiddeld hebben deze adviseurs bij 15% van de particuliere huishoudens, die klant zijn bij hun kantoor, een of meer zorgverzekeringen afgesloten.
  • 48% van de respondenten ziet, ten opzichte van 1 januari 2015, een groei in de portefeuille zorgverzekeringen, bij 45% is sprake van een stabilisatie en bij 7% een daling.
  • 6% van de respondenten verwacht een groei van de portefeuille zorgverzekeringen ten opzichte van de situatie per 1 januari 2016.
  • Opvallend is dat de verhouding restitutiepolis (83%) versus naturapolis (17%) bij financieel adviseurs fors afwijkt van het landelijke gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat financieel adviseurs gemiddeld genomen meer consumenten uit de hogere inkomensgroep bedienen.

Naast de positieve waardering voor het acceptatiebeleid, afhandeling van declaraties en snelheid van het administratieve proces, wordt door de respondenten in 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar met name ook gewaardeerd voor de kwaliteit van haar communicatie, het aanbod van een restitutiepolis en de ondersteuning van en contacten met financieel adviseurs.

“Zorgverzekeringen zijn voor mensen belangrijk. De maatschappelijke ellende die de introductie van budgetpolissen voor individuele burgers met zich mee heeft gebracht toont aan dat zorgverzekeringen geen producten zijn die je even snel tijdens het reclameblok met een klik op de muis moet afsluiten”, aldus Oosterbaan Martinius, directeur Bureau D & O.

(D & O)

GEEN REACTIES