Verduurzaming woningen leidt tot sociale druk

Energielabel gaat meetellen in leennormen hypotheek
© Pixabay

Bij de helft van de Nederlanders (45 procent) wordt beïnvloed door hun omgeving als het gaat om het verduurzamen van de woning. Dit blijkt uit onderzoek van consumentenadviescentrum homeQgo.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er een verband lijkt te zijn met leeftijd: hoe lager de leeftijdscategorie, hoe prominenter de sociale druk. Niet alleen vrienden en familie kunnen een motiverend effect hebben, ook duurzame initiatieven van buren hebben vaak een inspirerende werking tot (verdere) verduurzaming van de eigen woning. Zo zegt bijna zeventig procent van de Nederlanders onder de dertig jaar aangemoedigd te worden door dergelijke succesverhalen. Vooral hoogopgeleiden motiveert dit tot verduurzamen.

Het onderzoek laat tevens zien dat ook geldzaken een belangrijke drijfveer zijn voor woningverduurzaming. Zo zeggen zeven op de tien jongeren onder de dertig jaar meer te willen verduurzamen als dit leidt tot een toename van de waarde van hun woning. Ook binnen huishoudens met kinderen onder de 12 jaar is verduurzaming gerelateerd aan financiële voordelen. Meer dan 85 procent van deze huishoudens geeft aan dat geldbesparingen hen eerder motiveren te verduurzamen dan klimaatgerelateerde overwegingen.

Bron: homeQgo

GEEN REACTIES