WRR adviseert hypotheekrenteaftrek af te schaffen

© WRR

De financiële crisis van 2008 heeft duidelijk gemaakt dat de financiële sector niet kan worden gezien als een economisch eiland, maar dat deze een fundamenteel en infrastructureel onderdeel is van de economie. De Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) pleit voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de samenleving versterken en minder afhankelijk maken van de financiële dynamiek. Hierbij past ook een robuuster financieel systeem dat de economische ontwikkeling ondersteunt en de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

De WRR stelt dat de blootstelling van de samenleving aan financiële dynamiek moet worden beperkt. Het gaat dan met name over drie zaken:

  1. beleid terugdringen dat schulden aangaan fiscaal faciliteert (zoals afschaffen hypotheekrenteaftrek en mogelijkheid om pensioenpremie tijdelijk te sparen voor aanschaf woning);
  2. inzetten op beleid dat een productievere aanwending van vermogens stimuleert (zoals vermogen van oud naar jong overhevelen);
  3. het verminderen van de doorwerking van de financiële dynamiek in de economie en de samenleving

De WRR vindt ook dat de overheid terughoudender dient te zijn bij de automatische vertaling van marktsignalen in wet- en regelgeving. Een belangrijk voorbeeld hiervan betreft de dekkingsgraadeisen aan pensioenfondsen en de gehanteerde rekenrente die hieraan ten grondslag ligt.

Wie het hele rapport zelf wil lezen, kan deze hier vinden.

(WRR)

GEEN REACTIES