Solvabiliteit Aegon Nederland stijgt aanzienlijk

De Solvency II-ratio van de Nederlandse activiteiten van Aegon komt in het derde kwartaal van dit jaar uit op 175%. Begin dit jaar was dit nog 135%.

Per eind juni was de solvabiliteit al enigszins hersteld op 144%. Maar door aanvullende maatregelen krijgt de financiële weerstand van Aegon Nederland nog een extra impuls. De maatregelen behelzen onder meer een kapitaalinjectie van €1 mrd vanuit de wereldwijde Aegon-holding, de eerder deze week aangekondigde verkoop van de Unirobe Meeùs Groep (UMG) en een aantal verbeteringen in het risicoprofiel waaronder de verkoop van illiquide beleggingen zoals onroerend goed. Verder heeft Aegon met toezichthouder DNB overeenstemming bereikt over een aantal zaken binnen het eigen solvabilliteitsmodel. Dit betreft onder meer de veelbesproken uitgestelde belastinglatenties op toekomstige verliezen (LAC-DT). Aegon verwacht dat aan het eind van 2017 de Solvency II-ratio van de Nederlandse activiteiten aan de bovenkant van de zich ten doel gestelde range van 150%-190% zich zal bevinden. Vanaf volgend jaar zal de Nederlandse tak weer dividend betalen aan de holding.

Levenwinst lager, schadewinst hoger
De winst voor belasting in Nederland kwam in het tweede kwartaal licht lager uit, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal was er al sprake van een winstdaling. De lagere resultaten zijn onder meer het gevolg van lagere inkomsten uit obligatiebeleggingen en lagere rente-inkomsten uit hypotheken vanwege vervroegde aflossingen van klanten. Het schaderesultaat verbeterde daarentegen flink. Van een verlies van €4 mln in het tweede kwartaal van 2016, rapporteerde Aegon Nederland het afgelopen kwartaal een winst van €13 mln. De verbetering komt in het bijzonder voor rekening van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar er dit jaar minder claims binnenkwamen en er bovendien een positief resultaat werd behaald op AOV-schades uit eerdere jaren.

Stabilisering premie-inkomsten
Zowel de totale premie-inkomsten als de nieuwe business bij het leven- en pensioenbedrijf lieten in het tweede kwartaal een stabiel verloop zien. Daarmee is de sterke daling in het eerste kwartaal tot staan gebracht. Daarnaast steeg het pensioenvermogen dat Aegon’s PPI onder beheer heeft tot boven de €1,5 mrd. Binnen het schadebedrijf was nog wel een daling in het premie-inkomen te noteren. Deze kwam vooral voor rekening voor de categorie ‘general insurance’. De ondernemersbank Knab wist bijna €2 mrd aan extra spaargeld binnen te halen.

‘Mijn Aegon’-app succesvol
Aegon heeft een nieuwe versie van de app ‘Mijn Aegon’ gelanceerd. Momenteel maken meer dan 150.000 (particuliere) klanten gebruik van de app. Via de app wordt inmiddels meer dan een derde van alle online verzekeringstransacties gedaan. De nieuwe app-versie werkt volgens Aegon met meer intuïtieve navigatiemethodes waardoor de klant alleen informatie te zien krijgt die voor hem of haar relevant is.

GEEN REACTIES