Solvabiliteit Aegon Nederland gestabiliseerd

De Solvency II-ratio van Aegon Nederland kwam eind maart uit op ongeveer 140%. Daarmee is een licht herstel waarneembaar van de vermogenspositie.

Afgelopen jaar kwam de solvabiliteit van de Nederlandse tak in een vrije val terecht en bedroeg de solvabiliteitsmaatstaf voor de Nederlandse activiteiten nog maar 135%. Aegon zet dit jaar alle zeilen bij om de vermogenspositie in Nederland verder te verbeteren. Er is hiervoor een intensief programma opgesteld, in samenspraak met toezichthouder DNB. Zo wil de verzekeraar in Nederland het risicoprofiel verbeteren, de portfolio optimaliseren en zal ook de wereldwijde Aegon-Holding steun verlenen. Bij de publicatie van de tweede kwartaalcijfers zal Aegon dit verder in detail presenteren.

Steun
De problemen spitsen zich vooral toe op de Nederlandse levenactiviteiten. Om Aegon Leven te ondersteunen wordt vanuit de Nederlandse holding €100 mln naar de levendochter overgemaakt. In de praktijk betekent dit volgens CEO Alex Wijnandts dat onder meer de Nederlandse schade- en hypotheekactiviteiten, die volgens hem goed winstgevend zijn, de leventak te hulp moeten schieten.

Pensioen
De ‘onderliggende’ winst voor belasting van Aegon Nederland daalde in het eerste kwartaal met 8% naar €118. De daling komt vooral voor rekening van de pensioenactiviteiten, waar de winst afnam van €47 mln naar €32 mln, onder meer door een lager rendement op beleggingen (waaronder hypotheken). De overige levenactiviteiten zagen de winst licht dalen naar €78 mln. Een verbeterde interestmarge kon lagere beleggingsinkomsten niet compenseren. De schadetak wist een verlies van €6 mln in het eerste kwartaal om te zetten in een winst van € 1mln, doordat arbeidsongeschiktheidsclaims uit eerdere jaren wat gunstiger uitpakten.

Productie
De nieuwe levenproductie daalde met 21%, voornamelijk door lagere pensioenproductie. Dit komt volgens Aegon door de aanhoudende vraagverandering van defined benefit-producten naar defined-contribution-oplossingen. De nieuwe schadeproductie nam met 7% toe naar €17 mln, vanwege betere verkopen van AOV- en WGA-verzekeringen als gevolg van veranderende wetgeving. Bij bankdochter Knab stegen de besparingen met 9% naar ruim €2 mrd.

GEEN REACTIES