Slechts 3 pensioenfondsen met gedaalde dekkingsgraad in eerste kwartaal

Slechts 3 pensioenfondsen met gedaalde dekkingsgraad in eerste kwartaal
© Px

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de pensioensector zich grotendeels opgetrokken uit het moeras van dekkingstekorten waarin het gedurende 2016 verkeerde. Bij zowel de Grote 5, de overige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen, en de ondernemingspensioenfondsen steeg de nominale dekkingsgraad gemiddeld met ongeveer 2,5%.

De gemiddelde nominale dekkingsgraad was eind maart 108,7. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad kwam uit op 104,9, waarmee deze dekkingsgraad eindelijk weer uitkomt boven het minimaal vereiste niveau. Op basis van de nominale dekkingsgraad heeft nog slechts 31% van de fondsen een dekkingstekort. Dit concludeert The Pension Rating Agency in haar vandaag verschenen TPRA-monitor dekkingsgraden 2017-I.

De grootste stijgingen werden genoteerd in januari, toen de rentetermijnstructuur de grootste wijziging in positieve zin vertoonde. Vooral de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen bleken gevoelig voor de rentestijging. Bij deze fondsen kwam de stijging van de dekkingsgraad waarschijnlijk voornamelijk op conto van de dalende waarde van hun verplichtingen. Meer dan deze groep, lijken de Grote 5 en ondernemingspensioenfondsen ook geprofiteerd te hebben van beleggingswinsten.

Vier van de Grote 5 hebben nog een dekkingsgraad onder de 100, hoewel de kritische dekkingsgraad en kortingen wel verder uit zicht zijn geraakt. Gemiddeld is de dekkingsgraad van deze groep 101,8. Dit komt door de hoge dekkingsgraad van BPF BOUW dat met 113,5 direct het hoogst genoteerde bedrijfstakpensioenfonds in de onderzoekspopulatie is.

Ondernemingspensioenfondsen
De ondernemingspensioenfondsen laten, net als in voorgaande kwartalen, de grootste spreiding in de dekkingsgraden zien. De vijf ondernemingspensioenfondsen met de hoogste dekkingsgraden zijn tevens de vijf hoogst genoteerde fondsen in de onderzoekspopulatie. De twee Unilever-fondsen staan geheel bovenaan. Wat betreft de kwartaalmutaties van de dekkingsgraden, oftewel de financiële prestaties van de fondsen, lieten de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen meer variatie zien. In deze groep bevond zich zowel de grootste stijger als de grootste daler met betrekking tot denominale dekkingsgraad.

Ten opzichte van vorig kwartaal is in de gehele fondsenpopulatie de 12-maands grilligheid van de dekkingsgraad doorgaans toegenomen.

Bron: TPRA

GEEN REACTIES