SharePeople komt met nieuwe AOV en eigen arbodienst

SharePeople komt met nieuwe AOV en eigen arbodienst

SharePeople, een coöperatie die haar leden voorziet van een inkomen tijdens de eerste twee jaar dat zij arbeidsongeschikt zijn, gaat het productaanbod uitbreiden. Naast de huidige tijdelijke inkomensvoorziening zal er ook een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot de pensioenleeftijd komen. Daarnaast start SharePeople met een eigen arbodienst.

Uitgebreidere arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Momenteel krijgen leden van SharePeople bij arbeidsongeschiktheid een vooraf gekozen maandelijks bedrag. Zij krijgen dit na een wachttijd van twee maanden en maximaal gedurende twee jaar. Hierdoor is het voornamelijk een middel om het inkomensverlies in de eerste twee ziektejaren op te vangen. Daarna kan een gebruikelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering het over nemen. Daarbij kunnen de leden dan een wachttijd van twee jaar aanhouden, waarmee ze flink op de premie besparen. SharePeople wil nu ook met een oplossing komen voor leden die langere tijd ziek zijn, zodat zij tot aan de pensioenleeftijd van een inkomen voorzien zijn.

Hoe de nieuwe oplossing voor arbeidsongeschiktheid tot aan de pensioendatum eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat het product in 2022 nog gelanceerd wordt. Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople: “Het wordt een volwaardig alternatief voor de AOV zoals we die tot nu toe kennen in Nederland. We gaan de markt van AOV-verzekeringen daarmee compleet op zijn kop zetten.”

Naast de nieuwe inkomensvoorziening voor langdurige arbeidsongeschiktheid komt SharePeople ook met een eigen arbodienst voor zzp’ers. Deze dienst gaat SharePeople Crowdability heten en hierin gaan zzp’ers samen werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid, aldus Blaauw.

Financiering door de leden

SharePeople is opgericht in 2017. De oprichters wilden een AOV mogelijk maken waar geen verzekeraar bij betrokken zou zijn maar waar de ondernemers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling delen. Sinds oktober 2019 is het bedrijf een coöperatie en is een deel van de deelnemers ook eigenaar van het bedrijf. Inmiddels zijn er ruim 8.000 deelnemers en is SharePeople een crowdfundingcampagne gestart om de nieuwe plannen te kunnen financieren. Hierdoor zijn er bijna 600 nieuwe eigenaren bijgekomen die samen zo’n 465.000 euro hebben ingelegd. In totaal zijn er nu ruim 1.200 deelnemers die ook mede-eigenaar van de coöperatie zijn.

Blaauw: “Het is prachtig om te zien dat het percentage deelnemers dat ook mede-eigenaar is, met deze ronde is gestegen van 10 naar 15 procent. Dat was een van de doelen. We willen dat SharePeople van ons allemaal is, dus hoe meer mede-eigenaren hoe beter. Deelnemers zijn dan ook eigenaar en betrokken investeerders in de organisatie.”

Bron: SharePeople

GEEN REACTIES