Schadetak van Nationale Nederlanden heeft het zwaar

Schadetak van Nationale Nederlanden heeft het zwaar

Het operationeel resultaat van de schadetak van Nationale Nederlanden is vorig jaar gehalveerd: van 62 miljoen euro over 2016 naar 30 miljoen euro over 2017, blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag.

De daling is vooral toe te schrijven aan het grote aantal claims bij de arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen, maar werd gedeeltelijk gecompenseerd door toegenomen resultaten bij eigendoms- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook bij de motorrijtuigenverzekeringen- en overige verzekeringen kwamen forse claims binnen van in totaal 40 miljoen euro.

Het bruto premie-inkomen steeg van 1,6 miljard euro in 2016 tot 2,6 miljard euro in 2017. De combined ratio verslechterde van 99.6% in 2016 naar 102.0% in 2017.

Leven
Het operationeel resultaat bij de leventak verbeterde flink, van 710 miljoen in 2016 tot 896 miljoen in 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt door de bijdrage van Delta Lloyd (waarde 123 miljoen), een hogere investeringsmarge en lagere administratieve lasten. Vergoedingen en premiegebaseerde inkomsten dalen jaar op jaar vanwege de ‘closed-book’-status van pensioenverzekeringen en de lagere marges in de pensioentak.

De verkoop van nieuwe verzekeringen nam toe van 229 miljoen euro in 2016 tot 368 miljoen euro in 2017, wat vooral te danken is aan de overname van Delta Lloyd en de gestegen verkoop van dc-pensioencontracten. De Solvency II ratio steeg van 203% naar 217%.

Bron: NN Group

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES