Resultaat Achmea in de lift

Halfjaarcijfers Achmea 2021

Verzekeraar Achmea maakt in de cijfers van het eerste halfjaar van 2021 bekend dat het operationeel resultaat is gestegen naar 363 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2020 was dit nog 127 miljoen euro. Deze stijging is het gevolg van zowel een toename van het resultaat bij de Zorgactiviteiten als bij Pensioen & Leven en Schade & Inkomen. De totale bruto premieomzet is licht gedaald en de kosten zijn licht toegenomen. De Solvency II ratio is nauwelijks gewijzigd en is nu 211%.

Goed resultaat vooral bij Zorg
Binnen de verschillende segmenten die Achmea onderscheidt, is het vooral de basiszorg die voor een hoger resultaat zorgt. Dit is het gevolg van lagere kosten voor planbare zorg en een extra overheidsbijdrage uit hoofde van de catastroferegeling in verband met Covid-19. Het segment Pensioen & Leven kende een beter resultaat als gevolg van hogere beleggingsopbrengsten. Bij Schade & Inkomen werd het resultaat gedrukt door de hogere schadelast als gevolg van de sneeuwstorm in februari en door extra reserveringen voor letselschades uit eerdere jaren.

Schade & Inkomen
De bruto premieomzet voor Schade & Inkomen is toegenomen. Dit is volledig te danken aan een hoger premie-inkomen bij Schade dankzij een toename van het aantal klanten. De sneeuwstorm in februari en de extra reservering voor letselschades uit eerdere jaren verlagen het resultaat, maar lagere aantallen inbraken en verkeersschades hebben juist een gunstige impact. De schadelast als gevolg van de wateroverlast in Limburg in juli is nog niet exact bekend. Deze schade wordt nu geschat op 50 miljoen euro en valt in het tweede halfjaar van 2021.

Bij de inkomensverzekeringen is de bruto premieomzet ongeveer gelijk gebleven. Het resultaat is echter verbeterd dankzij de inspanningen om snelle revalidatie te realiseren voor AOV-verzekerden en door premie- en portefeuilleaanpassingen bij Verzuim.

De combined ratio voor heel Schade & Inkomen is toegenomen van 93,7% naar 95,8% door een hogere schaderatio.

Pensioen & Leven
Binnen Pensioen & Leven is het operationeel resultaat vooral toegenomen door betere beleggingsresultaten. De bruto premieomzet laat een behoorlijke daling zien, van 556 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020 naar 457 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. De ontwikkeling van de portefeuille is “in lijn met onze service-book strategie”, aldus Achmea. Kostenbesparingen en IT-investeringen hebben geleid tot een daling van de operationele kosten.

Zorg
Het resultaat binnen Zorg is toegenomen van 7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020 naar 147 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. Oorzaken zijn lager dan verwachte zorgkosten en een overheidsbijdrage uit hoofde van de catastroferegeling met betrekking tot Covid-19. Een lager aantal verzekerden en een lagere bijdrage per verzekerde uit het zorgverzekeringsfonds zorgden voor een daling van de premieomzet. Beide ontwikkelingen resulteerden in een lagere schaderatio waardoor de combined ratio is afgenomen van 100,6% naar 99,2%. Achmea overweegt het positieve resultaat binnen de zorgverzekering in te zetten om toekomstige premiestijgingen te beperken en om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te verbeteren.

GEEN REACTIES