Regeling lijfrente buitenland nu ook bij overstappen naar andere verzekeraar

Regeling lijfrente buitenland nu ook bij overstappen andere verzekeraar

Klanten van levensverzekeraars die in het buitenland wonen en hun lijfrentekapitaal willen inzetten voor een periodieke uitkering, krijgen keuze uit meer verzekeraars, zo maakt het Verbond van Verzekeraars bekend. Tot nu toe was het al mogelijk de uitkeringen te laten doen door een andere verzekeraar dan waar het kapitaal was opgebouwd, maar dit had grote fiscale gevolgen. DNB, het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars hebben nu afgesproken deze nadelige gevolgen op te heffen.

Eenmalige belastingheffing

Wie in het verleden een lijfrente of pensioenkapitaal wilde omzetten naar een periodieke uitkering en in het buitenland woonde, moest in één keer over het hele kapitaal belasting betalen. Omdat dat voor de betrokkenen problemen opleverde, werd in 2018 al een uitzondering gemaakt voor Nederlanders in het buitenland die de uitkeringen door dezelfde verzekeraar laten uitvoeren als waar de opbouw heeft plaatsgevonden. Wilde men liever overstappen naar een andere verzekeraar, dan klopte de fiscus nog steeds aan voor het hele bedrag.

Overeenkomst overdragen

Voortaan is het mogelijk de bestaande overeenkomst over te dragen van de oude naar de nieuwe verzekeraar. Er is in dat geval geen sprake van een nieuwe overeenkomst, waardoor de in 2018 afgesproken regeling blijft gelden. Voorwaarde is wel dat de verzekering wordt overgedragen voor de expiratiedatum. De regeling geldt niet alleen voor lijfrentes maar ook voor stamrechtverzekeringen en C-polissen. Als de klant van de levensverzekeraar bij de ingangsdatum van de periodieke uitkering weer in Nederland woont, is er geen probleem en is de regeling niet relevant.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES