Zorgplicht blijft actueel op toezichtagenda AFM

Zorgplicht blijft actueel op toezichtagenda AFM
© Gerd Altmann, Pixabay

Beschermen van consumenten in kwetsbare situaties staat hoog op de toezichtagenda van de AFM voor 2022. Daarbij hoort ook de – doorontwikkeling van de – zorgplicht. De toezichthouder gaat extra aandacht geven aan de dienstverlening van financiële ondernemingen tijdens de looptijd van een financieel product of dienst.

De AFM gaat financiële ondernemingen stimuleren om hun doorlopende dienstverlening aan bestaande klanten kritisch tegen het licht te houden en verder te verbeteren. En te kijken hoe zij klanten ook na het afsluiten van het product of de dienst kunnen blijven ondersteunen. Want veranderingen in het persoonlijke leven van de consument of in de financiële markten kunnen tot gevolg hebben dat eerder gekozen financiële oplossingen niet meer bij de klantsituatie passen en leiden tot financiële problemen. Doel daarbij is dat consumenten financieel weerbaarder worden/blijven en in het geval van problemen zo snel mogelijk uitzicht hebben op een duurzame oplossing.

Closed book

Concrete voorbeelden hiervan in 2022 zijn het project Aflossingsvrij. Hierbij wordt gestreefd naar een ingericht doorlopend beheer bij alle aanbieders. Daarnaast komt er een verkennend onderzoek naar de manier waarop verzekeraars omgaan met klanten die een levensverzekering hebben afgesloten die binnen een closed book portefeuille vallen.

Verder gaat de AFM in dialoog met de financiële sector om te onderzoeken hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om zelf periodiek aandacht te geven aan het onderhoud van hun financiële situatie.

In ontwikkeling

Het thema zorgplicht is wat de AFM betreft voortdurend in ontwikkeling. “Als maatschappelijke en wettelijke normen veranderen, dan moet ook de visie met betrekking tot de zorgplicht weer tegen het licht gehouden worden.” Ontwikkelingen hierin “hebben ook impact op de bescherming van consumenten en wat van financiële ondernemingen verwacht mag worden om consumenten te helpen hun doel te halen”, aldus de AFM.

Kwetsbaar

De AFM richt zich zoals gezegd primair op situaties waarin de consument kwetsbaar is: als producten complex zijn (“digitalisering brengt risico’s met zich mee die soms moeilijk te doorgronden zijn”), als de consument minder weerbaar is (huishoudens met schulden; ook maakt de AFM zich zorgen dat er minder arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden afgesloten), en als de gevolgen op lange termijn groot zijn, zoals bij het nieuwe pensioenstelsel.

Andere zaken die de AFM dit jaar in haar toezicht op financiële dienstverlening wil bereiken:
• De pensioensector en de AFM zijn voorbereid op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel; met aandacht voor de belangen van deelnemers.
• Schadelijke beleggingsproducten en -diensten worden aangepast of geweerd.
• Beleggers worden in redelijkheid beschermd tegen het nemen van
onverantwoorde risico’s.
• Producten en verkoopkeuze- en adviesprocessen zijn (ook) in een digitale omgeving helder en klantgericht; het klantbelang staat centraal.
• Duurzaamheid: producten en diensten die worden gepresenteerd als duurzaam moeten dat ook zijn.
• Kredietverlening aan huishoudens is verantwoord. Ook in de beheerfase geven kredietverstrekkers invulling aan hun zorgplicht.

 

Bron: AFM

GEEN REACTIES