Brancheorganisaties: PE-deadline komt in het gedrang

Brancheorganisaties: PE-deadline komt in het gedrang
© Gerd Altmann, Pixabay

De huidige lockdown beïnvloedt alles, ook de PE-examens. Adfiz, CFD en OvFD ontvangen signalen van adviseurs/kantoren die hun zorgen uiten of er wel voldoende examencapaciteit is om alle kandidaten hun noodzakelijke PE-diploma’s binnen de huidige PE-termijn, dus vóór april, te laten behalen. De brancheorganisaties hebben hierover navraag gedaan bij het examencollege CDFD.

Als gevolg van de huidige lockdown zijn geplande examens in sommige gevallen niet doorgegaan of verplaatst naar een latere datum. Dit kan zijn weerslag hebben op het op tijd behalen van PE-examens. “Feit is dat diplomahouders opnieuw te maken hebben met een periode waarin zij door ingrijpende ontwikkelingen die buiten hun invloedssfeer liggen, in bepaalde gevallen hinder ondervinden bij het afleggen van de PE-examens”, aldus de brancheorganisaties.

“Dat is ook terug te zien in de cijfers die het CDFD hierover in november 2021 verstrekte: 47.295 diplomahouders hebben één of meer adviesbevoegdheden die geldig zijn na 1 april 2022. Dat is 52,2% van het totaal aantal diplomahouders. Zij hebben in de huidige PE-periode een beroepskwalificatie of een PE-examen gehaald. Een flink aantal adviseurs moet nog één of meer PE-examens halen. Op 30 november waren de adviesbevoegdheden van 48,8% van de beroepskwalificaties verlengd.”

Termijn verlengen

Concreet vragen de brancheorganisaties o.a. naar maatregelen die het CDFD neemt om de benodigde capaciteit voor het afleggen van PE-examens te waarborgen. Ook wordt gevraagd of het CDFD overweegt de huidige PE-termijn te verlengen.

Vorig jaar hebben Adfiz, CFD en OvFD het CDFD verzocht om toe te staan dat exameninstituten plaatsonafhankelijke, digitale examens kunnen aanbieden. Om uiteenlopende redenen zag het CDFD hiervoor toen geen mogelijkheden.

Bron: Adfiz

 

GEEN REACTIES